Hypothecaire Zekerheid

Een rendement met vastgoed als onderpand

Investeren in vastgoed is een veilige en solide keuze. Vastgoed is immers een tastbaar bezit. Anders dan aandelen behoudt vastgoed altijd een zekere waarde. Door deel te nemen in een van onze vastgoedproposities investeert u in waardevaste objecten als woningen, bedrijfsverzamelgebouwen en zorgvastgoed. We zoeken, selecteren en kopen dit vastgoed in stedelijke gebieden in Nederland, waarvan we zeker weten dat deze goede verhuurmogelijkheden hebben.

U wilt extra inkomen genereren met uw vermogen, maar tegelijkertijd uw beleggingsrisico zoveel mogelijk beperken. Wanneer u investeert in een van onze vastgoedaanbiedingen zorgen de huurinkomsten voor een vaste maandelijkse uitkering, met de zekerheid van vastgoed als onderpand. Deze unieke combinatie geeft u veel zekerheid, maar biedt tegelijkertijd aantrekkelijke rentepercentages die passen bij het rendement op vastgoedbeleggingen.

De meeste vastgoedfondsen stellen u als belegger mooie rendementsverwachtingen in het vooruitzicht. Wat daarbij nogal eens onbelicht blijft is dat het grootste gedeelte van de bijbehorende vastgoedportefeuille (hoog) gefinancierd worden door banken. Mocht de waarde van het vastgoed onverhoopt toch dalen en de bank overgaan tot gedwongen verkoop, dan blijft er voor de particuliere belegger in de regel weinig over.

Bij Meerdervoort doen we het anders. Bij Meerdervoort stellen we de belangen van onze investeerders voorop. Dat doen we door u een 1e en/of 2e hypotheekrecht te verstrekken op het vastgoed. Daarmee heeft u de zekerheid van onroerend goed als onderpand, aangezien er in onze aanbiedingen geen bankfinancieringen nodig zijn.

Naast de garantie van hypothecaire zekerheid (1ste en/of 2e recht) krijgt u als investeerder een vooropgesteld rendement op jaarbasis die door de terugkerende huurinkomsten zal worden betaald. Door de maandelijkse rente-uitkeringen genereert u een (maandelijks) periodiek inkomen waar u op kunt rekenen. De combinatie van hypothecaire zekerheid en een vaste bron van inkomsten zorgen voor een veilige en waardevaste investering met een goed rendement.

Wij begrijpen bij Meerdervoort als geen ander dat het loan-to-value percentage (LTV) voor u een belangrijke factor is bij het investeren in vastgoed. Bij het opzetten van een vastgoedaanbieding streven we ernaar de LTV gedurende de looptijd, van 5-7 jaar, naar rond de 70% terug te te brengen. Dat zullen we gaan doen door met kostenefficiënte en waarde vermeerderende verbouwingen en renovaties de marktwaarde bij aanvang al te verhogen én een vastgoedportefeuille samen te stellen met waardevaste objecten.

Wat betekent het voor u wanneer de loan-to-value aan het einde van de looptijd inderdaad naar 70% is gedaald? In dat geval overstijgt de marktwaarde van het vastgoed de gezamenlijke ingebrachte financiering door investeerders met ongeveer 30% en daalt uw LTV tegenover de vastgoedwaarde, wat u als investeerder extra zekerheid op uw investering biedt.

Voor vastgoedfinancieringen en hypotheken wordt voor het beschrijven van de dekkingsgraad de term loan-to-value (LTV) gebruikt. De LTV is de verhouding geleend geld (hypothecaire lening) ten opzichte van de waarde van het onderpand (vastgoed).

De stichting Obligatiehouders MGF is de toezichthouder van de Meerdervoort Garantiefondsen. De stichting vervult een aantal belangrijke taken. Met een periodieke controle op de totale huuropbrengsten, bezettingsgraad, onvoorziene uitgaven en eventuele huurachterstanden houdt het bestuur toezicht op de geldstromen tussen de betrokken partijen. Daarbij wordt ook gecontroleerd of de vaste maandelijkse rente uitkeringen op tijd en volledig worden overgemaakt. Zij controleren de financiële kwartaalrapportages en worden door de projectnotaris meegenomen in de correspondentie bij aan- en verkoop van objecten in de fondsen. Verder geeft de stichting Obligatiehouders MGF gedurende de looptijd van de projecten advies aan de Meerdervoort directie.

Ten einde een grotere groep investeerders een gezamenlijk hypotheekrecht te geven is de stichting hypotheekhouders Meerdervoort in het leven geroepen. Middels een zogenaamde 'parallelle vordering' houdt deze stichting namens de groep het 1e of 2e recht van hypotheek. De notaris neemt de stichting hypotheekhouders Meerdervoort op in de hypotheekakte en de stichting houdt een register bij met alle financiers, naw-gegevens en deelnamebedragen.

Mocht het bestuur van de stichting op enig moment bepaalde problemen voorzien dan komt de stichting in actie. Het bestuur bestaat uit een drietal onafhankelijke en ervaren deskundigen. Zij zullen wanneer nodig vergaderingen bijeenroepen en beslissingen nemen. Zolang alles goed gaat zult u weinig van de stichting horen. Het bestuur is er om uw belangen te behartigen in het onverwachtse scenario dat Meerdervoort verplichtingen niet nakomt.

Wilt u meer informatie ontvangen?

Investeringsmogelijkheid