Unieke Zekerheid

Unieke zekerheid met de rentepercentages van een vastgoedbelegging

Investeren in vastgoed is een veilige en solide keuze. Vastgoed is immers een tastbaar bezit. Anders dan aandelen behoudt vastgoed altijd een zekere waarde. Door deel te nemen in een van onze vastgoedproposities investeert u in waardevaste objecten als woningen, bedrijfsverzamelgebouwen en zorgvastgoed. We zoeken, selecteren en kopen dit vastgoed in stedelijke gebieden in Nederland, waarvan we zeker weten dat deze goede verhuurmogelijkheden hebben.

U wilt extra inkomen genereren met uw vermogen, maar tegelijkertijd uw beleggingsrisico zoveel mogelijk beperken. Wanneer u investeert in een van onze vastgoedaanbiedingen zorgen de huurinkomsten voor een vaste maandelijkse uitkering, met de zekerheid van vastgoed als onderpand. Deze unieke combinatie geeft u veel zekerheid, maar biedt tegelijkertijd aantrekkelijke rentepercentages die passen bij het rendement op vastgoedbeleggingen.

De meeste vastgoedfondsen stellen u als belegger mooie rendementsverwachtingen in het vooruitzicht. Wat daarbij nogal eens onbelicht blijft is dat het grootste gedeelte van de bijbehorende vastgoedportefeuille (hoog) gefinancierd worden door banken. Mocht de waarde van het vastgoed onverhoopt toch dalen en de bank overgaan tot gedwongen verkoop, dan blijft er voor de particuliere belegger in de regel weinig over.

Bij Meerdervoort® doen we het anders. Bij Meerdervoort® Garantiefondsen (en Besloten Fondsen) stellen we de belangen van onze investeerders voorop. Dat doen we door u een 1e en/of 2e hypotheekrecht te verstrekken op de gehele vastgoedportefeuille. Daarmee heeft u de zekerheid van vastgoed als onderpand, aangezien er in onze aanbiedingen geen bankfinancieringen nodig zijn.

Naast de garantie van hypothecaire zekerheid krijgt u als obligatiehouder een vast rendement* op jaarbasis die door de terugkerende huurinkomsten zal worden betaald. Door de maandelijkse rente-uitkeringen genereert u een (maandelijks) periodiek inkomen waar u op kunt rekenen. De combinatie van hypothecaire zekerheid en een vaste bron van inkomsten zorgen voor een veilige en waardevaste investering met een goed rendement.

Wij begrijpen bij Meerdervoort® als geen ander dat het loan-to-value percentage (LTV) voor u een belangrijke factor is bij het investeren in vastgoed. Bij het opzetten van een vastgoedaanbieding streven we ernaar de LTV gedurende de looptijd (van 5-7 jaar) van 100% naar rond de 80% terug te te brengen. Dat proberen we te doen door met kostenefficiënte en waardevermeerderende verbouwingen en renovaties de marktwaarde bij aanvang al te verhogen én een vastgoedportefeuille samen te stellen met waardevaste objecten.

Wat betekent het voor u wanneer de loan-to-value aan het einde van de looptijd inderdaad naar ca. 80% is gedaald? In dat geval overstijgt de marktwaarde van het vastgoed de gezamenlijke ingebrachte financiering door obligatiehouders met ongeveer 20% en daalt uw LTV tegenover de vastgoedwaarde, wat u als investeerder extra zekerheid op uw investering biedt.

Voor vastgoedfinancieringen en hypotheken wordt voor het beschrijven van de dekkingsgraad de term loan-to-value (LTV) gebruikt. De LTV is de verhouding geleend geld (hypothecaire lening) ten opzichte van de waarde van het onderpand (vastgoed).

Wilt u meer informatie ontvangen?

Meer informatie?

x

Waar wilt u specifiek informatie over ontvangen?