Hoger risicoprofiel

Opbouw

 • 2e hypotheekrecht
 • Vastgoed als 2e rangsonderpand
 • Inleg van €100.000
 • Looptijd vanaf 3 jaar
 • Loan to Value 95% - 105%
Opbouw

Met de investeringsmogelijkheid 'opbouw' biedt Meerdervoort haar klanten een mogelijkheid om te investeren in vastgoed met als doel het opbouwen van vermogen. Het rendement moet u als investeerder helpen bij de aanwas van uw vermogen.

Welke kenmerken bepalen uw beleggingsprofiel?

 • checkmark

  Wat is uw beleggingsdoel?

 • checkmark

  Hoe lang is uw beleggingshorizon?

 • checkmark

  Hoe veel risico kunt u lopen? (financiële situatie)

 • checkmark

  Hoe veel risico wilt u lopen? (risicobereidheid)

Opbouw van vermogen

Investeren in vastgoed is een veilige en solide keuze. Vastgoed is immers een tastbaar bezit. Anders dan aandelen behoudt vastgoed altijd een zekere waarde. Door deel te nemen in een van onze vastgoedproposities investeert u in waardevaste objecten als woningen, bedrijfsverzamelgebouwen en zorgvastgoed. We zoeken, selecteren en kopen dit vastgoed in stedelijke gebieden in Nederland, waarvan we zeker weten dat deze goede verhuurmogelijkheden hebben.

U wilt extra inkomen genereren met uw vermogen, maar tegelijkertijd uw beleggingsrisico zoveel mogelijk beperken. Wanneer u investeert in een van onze vastgoedaanbiedingen zorgen de huurinkomsten voor een vaste maandelijkse uitkering, met de zekerheid van het vastgoed als onderpand. Deze unieke combinatie geeft u veel zekerheid, maar biedt tegelijkertijd aantrekkelijke rentepercentages die passen bij het rendement op vastgoedbeleggingen.

Meerdervoort heeft een bewezen track record van 100% als het gaat om het uitkeren van rendement. Bij ons ontvangt u uw rente-uitkeringen* maandelijks.

Wanneer u vermogen wenst op te bouwen zijn beleggingen met hogere rendementen een aantrekkelijke keuze. Vermogen opbouwen met beleggen is alleen geschikt als u het geld een langere tijd kunt missen en bereid bent om een verhoogt risico te lopen.

Hoe beperken wij uw risico?

 • checkmark

  2e hypotheekrecht

 • checkmark

  Vaste rente (maandelijks uitgekeerd)

 • checkmark

  Vaste looptijd

 • checkmark

  LTV terugbrengen door waarde creatie

2e hypotheekrecht

Meerdervoort biedt met het 2e hypotheekrecht haar investeerders een veilig onderpand. Deze wordt bij de notaris vastgelegd in een hypotheekakte.

Het tweede recht van hypotheek wordt ingeroepen wanneer Meerdervoort onverhoopt niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer dit het geval is zal er worden overgegaan tot executie van het onderpand. De investeerders worden uit de opbrengst als tweede terugbetaald, nadat de partij met het eerste hypotheekrecht is betaald.

Loan-to-value

Voor vastgoedfinancieringen en hypotheken wordt voor het beschrijven van de dekkingsgraad de term loan-to-value (LTV) gebruikt. De LTV is de verhouding geleend geld (hypothecaire lening) ten opzichte van de waarde van het onderpand (vastgoed).

Wanneer er sprake is van een LTV van 100% of meer betekent dit dat de waarde van het vastgoed lager ligt dan de lening.

Wij begrijpen bij Meerdervoort als geen ander dat het loan-to-value percentage (LTV) voor u een belangrijke factor is bij het investeren in vastgoed. Bij het opzetten van een vastgoedaanbieding streven we ernaar de LTV gedurende de looptijd terug te brengen.

Dat proberen we te doen door met kostenefficiënte en waarde vermeerderende verbouwingen en renovaties de marktwaarde bij aanvang al te verhogen én een vastgoedportefeuille samen te stellen met waardevaste objecten.

Wat betekent het voor u wanneer de loan-to-value aan het einde van de looptijd inderdaad gedaald is? In dat geval overstijgt de marktwaarde van het vastgoed de gezamenlijke ingebrachte financiering door investeerders en daalt uw LTV tegenover de vastgoedwaarde, wat u als investeerder extra zekerheid op uw investering biedt.