Hoger risicoprofiel

Opbouw

 • 2e hypotheekrecht
 • Vastgoed als secundair onderpand
 • Inleg van €100.000
 • Looptijd vanaf 3 jaar
 • Loan to Value 95% - 105%
Opbouw

Opbouw van vermogen

Investeren in vastgoed is een veilige en solide keuze. Vastgoed is immers een tastbaar bezit. Anders dan aandelen behoudt vastgoed altijd een zekere waarde. Door deel te nemen in een van onze vastgoedproposities investeert u in waardevaste objecten als woningen, bedrijfsverzamelgebouwen en zorgvastgoed. We zoeken, selecteren en kopen dit vastgoed in stedelijke gebieden in Nederland, waarvan we zeker weten dat deze goede verhuurmogelijkheden hebben.

U wilt extra inkomen genereren met uw vermogen, maar tegelijkertijd uw investeringsrisico zoveel mogelijk beperken. Wanneer u investeert in een van onze vastgoedaanbiedingen zorgen de huurinkomsten voor een vaste maandelijkse uitkering, met de zekerheid van het vastgoed als onderpand. Deze unieke combinatie geeft u veel zekerheid en biedt tegelijkertijd aantrekkelijke rentepercentages.

Meerdervoort heeft een bewezen track record van 100% als het gaat om het uitkeren van de maandelijkse rente en het terugbetalen van de inleg. Bij ons ontvangt u bovendien uw rente-uitkeringen maandelijks.

Wanneer u vermogen wenst op te bouwen zijn beleggingen met hogere rendementen in het algemeen een aantrekkelijke keuze. Vermogen opbouwen met beleggen is alleen geschikt als u het geld een langere tijd kunt missen en bereid bent om een hoger risico te lopen.

Met de investeringsmogelijkheid ‘opbouw’ biedt Meerdervoort haar klanten een mogelijkheid om te investeren in vastgoed met als doel het opbouwen van vermogen. Het rendement moet u als investeerder helpen bij de aanwas van uw vermogen.

Welke kenmerken bepalen uw investeringsprofiel?

 • checkmark

  Wat is uw investeringsdoel?

 • checkmark

  Hoe lang is uw investeringshorizon?

 • checkmark

  Hoeveel risico kunt u lopen? (financiële situatie)

 • checkmark

  Hoeveel risico wilt u lopen? (risicobereidheid)

2e hypotheekrecht

Meerdervoort biedt met het 2e hypotheekrecht haar investeerders een juridisch onderpand. Deze wordt bij de notaris vastgelegd in een hypotheekakte.

Het tweede recht van hypotheek wordt ingeroepen wanneer Meerdervoort onverhoopt niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer dit het geval is zal er worden overgegaan tot executie van het onderpand. De investeerders worden uit de opbrengst als tweede terugbetaald, nadat de partij met het eerste hypotheekrecht is betaald.

Loan-to-value

Voor vastgoedfinancieringen en hypotheken wordt voor het beschrijven van de dekkingsgraad de term loan-to-value (LTV) gebruikt. De LTV is de verhouding geleend geld (hypothecaire lening) ten opzichte van de waarde van het onderpand (vastgoed).

Wanneer er sprake is van een LTV van 100% of meer betekent dit dat de waarde van het vastgoed lager ligt dan de lening.

Wij begrijpen bij Meerdervoort als geen ander dat het loan-to-value percentage (LTV) voor u een belangrijke factor is bij het investeren in vastgoed. Bij elk project streven wij de LTV gedurende de looptijd voortdurend terug te brengen.

Dat doen wij door met kostenefficiënte, waarde vermeerderende verbouwingen en renovaties de marktwaarde bij aanvang al te verhogen. Daarnaast optimaliseren wij de huurinkomsten door het indexeren van de huren en het vullen van eventuele leegstand.

Wilt u meer informatie over onze producten? We adviseren u graag.