AFM

Meerdervoort® Garantiefondsen

De Meerdervoort Garantiefondsen™ vallen niet onder toezicht van de AFM en/of DNB.

Geen vergunningplicht

De Meerdervoort® Garantiefondsen kwalificeren niet als alternatieve beleggingsinstelling (“abi”) in de zin van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit komt omdat de obligaties die door de betrokken rechtspersonen worden uitgegeven, een aflossingsverplichting en vaste rentecoupon hebben. Een participatie in een abi fluctueert mee met de onderliggende waarde van de abi. Bij de Meerdervoort Garantiefondsen is dat niet zo. De waarde van de uitgegeven obligaties fluctueert – gelet op de vaste rentecoupon – niet mee met de onderliggende waarde van de Meerdervoort Garantiefondsen (in dit geval: de huurwoningen). De vraag of de betrokken rechtspersonen van de Meerdervoort Garantiefondsen vergunningplichtig zijn als beheerders van abi’s onder de Wft, is daarom niet aan de orde.

Geen prospectusplicht

De door de Meerdervoort® Garantiefondsen uitgegeven obligaties kwalificeren wel als effecten in de zin van de Wft. Als effecten worden aangeboden aan het publiek, bestaat er een verplichting om een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren tenzij er van een uitzondering of vrijstelling gebruik kan worden gemaakt.

De Meerdervoort Garantiefondsen maken gebruik van een vrijstelling of uitzondering van de verplichting om een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

Het gaat hierbij, kort gezegd, om:

  • de vrijstelling bij een aanbieding van effecten met, kort gezegd, een totale tegenwaarde van minder dan (tot 1 oktober 2017) 2,5 miljoen en (per 1 oktober 2017) 5 miljoen;
  • de uitzondering bij een aanbieding van effecten met een totale tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per belegger.

Amaliawolde Baarn

Meerdervoort Amaliawolde B.V. heeft voor de financiering van een kantoorpand in Baarn obligaties aan het publiek uitgegeven. Deze obligaties zijn genoteerd op NPEX. NPEX is een handelsplatform (een zogenaamde multilaterale handelsfaciliteit in de zin van de Wft). Meerdervoort Amaliawolde B.V. maakt gebruik van de vrijstelling van een aanbieding onder de grens van EUR 5 miljoen. Zie voor meer informatie Amaliawolde Baarn.