Update: Emissie Meerdervoort® Amaliawolde 7% obligaties op NPEX

Update: Emissie Meerdervoort® Amaliawolde 7% obligaties op NPEX

Onlangs is er een aanpassing gedaan in de emissie van Meerdervoort® Amaliawolde B.V. op handelsplatform NPEX. Hieronder leest u de details over deze aanpassing die voor u van belang kunnen zijn als (kandidaat) obligatiehouder. De volgende aanpassingen zijn gemaakt en belangrijk voor u om te weten:

1. Storting eigen vermogen Meerdervoort®

De grootaandeelhouder van Meerdervoort® Amaliawolde B.V., Meerdervoort® Group B.V., heeft het eigen vermogen van Meerdervoort® Amaliawolde B.V. versterkt met € 325.000,- middels een storting op de aandelen. Hierdoor verandert de balans voor en na transactie zoals opgenomen in hoofdstuk 10.1 in het prospectus (zie onderstaand). Deze storting heeft inmiddels plaatsgevonden.Ondanks deze stijging van het eigen vermogen blijven de risico’s zoals opgenomen in hoofdstuk 2.3 van het prospectus hetzelfde.

2. Meerdervoort® participeert mee

De Meerdervoort® Group B.V. heeft als meerderheidsaandeelhouder in Meerdervoort® Amaliawolde B.V. besloten om zelf ook obligaties Meerdervoort® Amaliawolde B.V. aan te kopen op het handelsplatform van NPEX. Hiertoe zal de Meerdervoort® Group B.V. van een investeerder financiering aantrekken met een looptijd van zes maanden tot een jaar. Mogelijk zal hierdoor de Meerdervoort® Group B.V. na uitgifte van de obligaties een meerderheid van de obligaties bezitten en daarmee mogelijk een beslissende stem hebben in de vergadering van obligatiehouders/beleggers. Meer over de vergadering van beleggers leest u in hoofdstuk 13 van het prospectus en in de trustakte.

3. De emissie wordt hoe dan ook succesvol afgerond!

Meerdervoort® Group B.V. zal vóór het einde van de emissie (sluitingsdatum: 12 december 2019) de dan eventueel resterende obligaties inkopen ten einde de emissie hoe dan ook succesvol af te ronden.Voor vragen kunt u contact opnemen met Corné den Besten van Meerdervoort® Amaliawolde B.V., op telefoonnummer 06-21121349 / c.den.besten@meerdervoort.com. Hulp nodig bij het openen van een NPEX rekening? Neem contact op.