Integriteitsbeleid

Integriteitsverklaring

Integriteitsbeleid

Bij Meerdervoort zijn we toegewijd aan het handhaven van de hoogste normen van integriteit, professionaliteit en ethisch gedrag in al onze activiteiten en interacties met cliënten, partners en leveranciers. Deze integriteitsverklaring is bedoeld om de kernwaarden en principes vast te leggen die ons gedrag als onderneming en de manier waarop we zaken doen sturen.

Eerlijkheid en transparantie

Wij geloven in eerlijkheid en transparantie in onze communicatie en transacties met alle belanghebbenden. We zorgen ervoor dat onze cliënten volledige en juiste informatie ontvangen en dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze beslissingen en acties.

Naleving van wet- en regelgeving

Wij zetten ons in om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Respect en gelijke behandeling

Wij behandelen alle individuen en organisaties met respect en gelijkheid. We streven ernaar om een inclusieve en diverse werkomgeving te bevorderen waarin alle medewerkers zich welkom, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Verantwoordelijkheid

Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze beslissingen en acties en zijn bereid om verantwoording af te leggen aan onze belanghebbenden. We verwachten van onze medewerkers dat zij verantwoordelijk handelen en de belangen van onze cliënten, partners en de onderneming beschermen.

Vertrouwelijkheid

Wij waarborgen de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke en zakelijke informatie die aan ons is toevertrouwd en delen deze informatie alleen wanneer dit wettelijk vereist of geautoriseerd is door relevante partijen.

Door bovenstaande principes na te leven, streven we ernaar om het vertrouwen van onze cliënten, medewerkers en partners te behouden en een reputatie op te bouwen als een ethische en verantwoordelijke onderneming. Wij verbinden ons ertoe om te blijven leren, ons voortdurend te blijven verbeteren en verantwoordelijk te handelen, zowel binnen ons bedrijf als voor onze cliënten, partners en leveranciers.