Gemiddeld risicoprofiel

Behoud

 • 1e hypotheekrecht
 • Vastgoed als onderpand
 • Inleg van €150.000
 • Looptijd vanaf 3 jaar
 • Loan to Value 90% - 100%
Behoud

Behoud

Investeren in vastgoed is een veilige en solide keuze. Vastgoed is immers een tastbaar bezit. Anders dan aandelen behoudt vastgoed altijd een zekere waarde. Door deel te nemen in een van onze vastgoedproposities investeert u in waardevaste objecten als woningen, bedrijfsverzamelgebouwen en zorgvastgoed. We zoeken, selecteren en kopen dit vastgoed in stedelijke gebieden in Nederland, waarvan we zeker weten dat deze goede verhuurmogelijkheden hebben.

U wilt extra inkomen genereren met uw vermogen, maar tegelijkertijd uw investeringsrisico zoveel mogelijk beperken. Wanneer u investeert in een van onze vastgoedaanbiedingen zorgen de huurinkomsten voor een vaste maandelijkse uitkering, met de zekerheid van het vastgoed als onderpand. Deze unieke combinatie geeft u veel zekerheid, maar biedt tegelijkertijd aantrekkelijke rentepercentages die passen bij het rendement op vastgoedbeleggingen.

Meerdervoort heeft een bewezen track record van 100% als het gaat om het uitkeren van rendement. Bij ons ontvangt u uw rente-uitkeringen* maandelijks.

Wat betekent vermogensbehoud?

Vermogensbehoud betekent dat het belangrijk is dat het kapitaal op het moment van opname nog ongeschonden is, en dat het niet minder waard is geworden door inflatie. Bij vermogensbehoud is het belangrijk om voldoende rendement te behalen om de geldontwaarding te kunnen compenseren. Zonder onnodige risico’s te nemen.

Wanneer uw investeringshorizon korter wordt neemt het belang van vermogensbehoud toe. Bijvoorbeeld wanneer u binnen enkele jaren met pensioen gaat. In die situatie is de looptijd van de investering afgezet tegen de tijd dat u het geld wilt gebruiken relatief kort.

De effectenbeurs is erg volatiel en is daarmee een onzekere optie. Het risico bestaat dat er sprake is van heftige koersdaling op het moment dat u wilt uitstappen. Het voordeel van investeren in vastgoed is de stabiele huurstroom uit langlopende huurcontracten. Daarmee beperken we uw investeringsrisico en bieden we u bepaalde zekerheden, zodat u met uw investering een periodiek extra inkomen genereert.

Actueel aanbod met profiel: Behoud

Op dit moment is er geen aanbod met dit profiel.

Bekijk volledig aanbod

Met de investeringsmogelijkheid ‘behoud’ biedt Meerdervoort haar klanten een mogelijkheid om te investeren in vastgoed met als doel vermogensbehoud. Het rendement moet u als investeerder verzekeren tegen geldontwaarding.

Welke kenmerken bepalen uw investeringsprofiel?

 • checkmark

  Wat is uw investeringsdoel?

 • checkmark

  Hoe lang is uw investeringshorizon?

 • checkmark

  Hoeveel risico kunt u lopen? (financiële situatie)

 • checkmark

  Hoeveel risico wilt u lopen? (risicobereidheid)

1e hypotheekrecht

Meerdervoort biedt met het 1e hypotheekrecht haar investeerders een veilig onderpand. Deze wordt bij de notaris vastgelegd in een hypotheekakte.

Het eerste recht van hypotheek wordt ingeroepen wanneer Meerdervoort onverhoopt niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer dit het geval is zal er worden overgegaan tot executie van het onderpand. De investeerders worden uit de opbrengst als eerste terugbetaald, nog voordat anderen partijen zoals bijvoorbeeld de belastingdienst aan de beurt is.

Loan-to-value

Voor vastgoedfinancieringen en hypotheken wordt voor het beschrijven van de dekkingsgraad de term loan-to-value (LTV) gebruikt. De LTV is de verhouding geleend geld (hypothecaire lening) ten opzichte van de waarde van het onderpand (vastgoed). Wanneer er sprake is van een LTV van 90% betekent dit dat de waarde van het vastgoed 10% hoger ligt dan de waarde van de lening.

Wij begrijpen bij Meerdervoort als geen ander dat het loan-to-value percentage (LTV) voor u een belangrijke factor is bij het investeren in vastgoed. Bij elk project streven wij de LTV gedurende de looptijd voortdurend terug te brengen.

Dat doen wij door met kostenefficiënte, waarde vermeerderende verbouwingen en renovaties de marktwaarde bij aanvang al te verhogen. Daarnaast optimaliseren wij de huurinkomsten door het indexeren van de huren en het vullen van eventuele leegstand.

Wilt u meer informatie over onze producten? We adviseren u graag.