MEER OVER

Stichting Obligatiehouders MGF

Stichting Obligatiehouders

Stichting Obligatiehouders MGF

De stichting Obligatiehouders MGF behartigt de belangen van de obligatiehouders in de verschillende Meerdervoort Garantiefondsen en houdt de zekerheden (hypotheekrecht) ten behoeve van de obligatiehouders. Daarnaast analyseert de stichting de resultaten van de Meerdervoort Garantiefondsen en doet periodieke controles op de totale huuropbrengsten, onvoorziene uitgaven en eventuele huurachterstanden. Tevens houdt het bestuur toezicht op de geldstromen tussen de betrokken partijen. De Meerdervoort Garantiefondsen zijn momenteel gesloten voor deelname.

Het bestuur van de stichting wordt o.a. gevormd door dhr.H.(Han)van Veen, dhr.H(Hans)Bolt en oud-notaris dhr.J.(Jan)de Lange.

Stichting Obligatiehouders MGF

Han van Veen

Stichting Obligatiehouders

Hans Bolt

Stichting Obligatiehouders

Meer informatie over Meerdervoort?

Aanhef


Investeer uw vermogen met visie en zekerheid