KIES VOOR ZEKERHEID

Stichting Hypotheekhouders Meerdervoort

Stichting Hypotheekhouders Meerdervoort

Stichting Hypotheekhouders Meerdervoort

De stichting Hypotheekhouders Meerdervoort behartigt de belangen van de investeerders in de verschillende Meerdervoort projecten. De stichting houdt de zekerheden (meestal een hypotheek- en pandrecht) ten behoeve van de investeerders. Daarnaast analyseert de stichting de resultaten van de Meerdervoort vennootschappen die geld hebben geleend voor de financiering van bovengenoemde projecten.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Stichting Crowdfundersbelangen. De bestuurders zijn mr. M.C. Olie LL.M., mr. S.G. van de Vusse MBV en lic. A.L. Saieg. Zij zijn tevens bestuurder van Stichting Obligatiehoudersbelangen, welke stichting toezicht houdt op tientallen uitgevende instellingen en de collectieve belangen behartigt van obligatiehouders. De bestuurders zijn onafhankelijk van en hebben geen belang in bovengenoemde Meerdervoort vennootschappen.

Stichting Hypotheekhouders Meerdervoort

Mr. M.C. (Mark) Olie LL.M.

Voorzitter

Mr. S.G. (Stephan) van de Vusse MBV

Penningmeester

Lic. A.L. (Ana) Saieg

Partner