investeringsmogelijkheid

Dokter Stolteweg
te Zwolle

Project: Zwolle

22% Rendement over 48 maanden

Meerdervoort biedt met de besloten investeringsmogelijkheid u de mogelijkheid om te investeren in commercieel vastgoed. Het betreft dit keer het project “Dokter Stolteweg te Zwolle” een kantoorgebouw met een maatschappelijk belang.

Kenmerken 'Dokter Stolteweg te Zwolle '

 • checkmark

  Taxatiewaarde: € 3.015.000,-

 • checkmark

  Financiering met 1e rangs hypotheek- en pandrecht

 • checkmark

  Rentepercentage: 5,5% per jaar

 • checkmark

  Minimale deelname: € 100.000

 • checkmark

  LTV 104,5%

 • checkmark

  Voorlopige passeerdatum: 1 december 2022

 • checkmark

  Looptijd: 4 jaar, met een verleningsoptie voor Meerdervoort Prime III B.V. voor maximaal 2 jaar, waarbij u als tegenprestatie 1% extra rente per jaar krijgt

 • checkmark

  Zekerheden: eersterangs hypotheekrecht op het vastgoed en eersterangs pandrecht op de met het vastgoed verbonden roerende zaken en huurvorderingen

 • checkmark

  Transactie: via Finway B.V. advocaten te Amsterdam (contactpersoon: mr. Kim Veenman) en Dirkzwager Notarissen te Arnhem/Nijmegen (contactpersoon: dhr. Bart Lotgerink)

Investeren in commercieel vastgoed

Met de versterkte focus op duurzaamheid en mobiliteit is de verwachting dat het aantal satellietkantoren de komende periode sterk zal toenemen. Vanwege tijdelijke leegstand of het afstoten door institutionele beleggers kunnen bedrijfsverzamelgebouwen tegen een scherpe prijs worden aangekocht en kan aan dit type vastgoed een toekomstgerichte invulling worden gegeven. Het grote voordeel voor u als belegger is dat voor duurzame, kwalitatieve kantoorruimten meestal meerjarige huurcontracten worden afgesloten. Dat biedt een goed rendement op uw vermogen.

Dokter Stolteweg te Zwolle

Het object betreft zorgvastgoed met een maatschappelijk belang. Het multi-tenant kantoorgebouw ligt op het kantorenpark Oosterenk, tegenover het Isala ziekenhuis en dichtbij de A28. Het kantoorgebouw biedt circa 2.222 m² v.v.o. kantoorruimte en 67 parkeerplaatsen. Op dit moment is het kantoorgebouw voor ca. 87% verhuurd aan 4 verschillende huurders, waaronder CIR Revalidatie, StaatvanDienst, Ergatis en DBC Reintegratie.

Huurders

Het gebouw aan de Dokter Stolteweg 42-48 is verhuurd aan vier huurders. De grootste en belangrijkste huurder is Centrum Integrale Revalidatie B.V.. CIR revalidatie levert trajecten die er op gericht zijn dat mensen met chronische en langdurige pijnklachten hun leven weer op kunnen pakken.

De totale huurstroom bedraagt € 238.161

Tijdens de looptijd (4 jaar) is Meerdervoort verantwoordelijk voor de optimalisatie van de projecten binnen de vastgoedportefeuille, de aanvangssituatie biedt voldoende comfort om de huidige rentelasten te kunnen betalen. Door middel van huurindexatie alsmede het verhuren van tijdelijke leegstand voegen wij waarde toe aan de bestaande objecten.

Dit project is gesloten

Heeft u interesse om deel te nemen in één van onze andere projecten neem dan contact op met Relatiebeheer: 088-7704444 (vraag naar Philip Jansen of Kalim Rahmanyar) of stuur een e-mail naar: relatiebeheer@meerdervoort.com.