Besloten fonds

Blok 4 te Almere Buiten

Project: Blok 4, Almere Buiten

4,0 % en 6,0% rente op retailvastgoed

Meerdervoort biedt met de Besloten Fondsen u de mogelijkheid om te investeren in zakelijk vastgoed. De projecten bestaan uit speciaal geselecteerd onroerend goed. Ligging, huurinkomsten en optimalisatiemogelijkheden worden vooraf door meerdere specialisten en adviseurs bekeken. Het betreft dit keer project ‘Blok 4’ in Almere Buiten. Inschrijven is mogelijk tot 18 mei 2022.

Meerdervoort Next V B.V.

Meerdervoort Next V BV heeft een koopovereenkomst gesloten ten behoeve van de aankoop van het winkelcentrum ‘Blok 4’ in Almere Buiten. Het gekochte vastgoed bestaat uit 14 winkels in drie winkelstraten: Noordeinde, Philadelphiapad en de Reykjavikstraat.

Meerdervoort Next V BV heeft inmiddels verschillende vastgoedprojecten succesvol verworven. Next V BV heeft momenteel een jaarlijkse huurstroom van ruim € 2.000.000,- met de toevoeging van Blok 4 zal de jaarlijkse huurstroom van deze vennootschap gaan naar € 3.000.000,-.

Indien u besluit deel te nemen wordt het hypotheekrecht gevestigd op het gekochte vastgoed in Almere Buiten en de lening verstrekt u aan Meerdervoort Next V BV.

De portefeuille van Next V bestaat thans uit de volgende projecten:

Meubelplein te Leiderdorp (WOOON Leiderdorp)
Projectomvang: € 6.250.000 aan financiering
Taxatiewaarde: € 6.500.000 (02-2021)
Jaarlijkse huurinkomsten: € 740.000 bij aanvang exploitatie

Andesdreef te Utrecht (supermarkt, huisartsenpraktijk en winkelstrip voor dagelijkse boodschappen)
Projectomvang: € 3.700.000 aan financiering
Taxatiewaarde: € 3.500.000 (11-2021)
Jaarlijkse huurinkomsten: € 297.000 bij aanvang exploitatie

Winkelcentrum Emmaplein te Zeist
Projectomvang: € 10.000.000 aan financiering
Taxatiewaarde: € 12.000.000 (12-2021)
Jaarlijkse huurinkomsten: € 1.084.000 bij aanvang exploitatie

Meerdervoort Next V B.V. kent een gezonde liquiditeitspositie. Uit de cashflowrapportage blijkt dat er op 14 april jl. een reserve is opgebouwd van ca. 1.2 MIO euro. Op uw verzoek verstrekken wij deze gegevens. Aan de bovengenoemde projecten zal het project ‘Blok 4’ te Almere Buiten worden toegevoegd.

Project Blok 4, Almere Buiten

‘Blok 4’ in Almere Buiten is een winkelcentrum met een brede keuze aan winkels, waaronder speciaalzaken en grote merken. Naast de wekelijkse markt op donderdag zijn de winkels iedere eerste zondag van de van de maand geopend. Tevens is er ook horeca en zijn er regelmatig evenementen voor jong en oud. Het kernwinkelgebied bestaat uit ca. 4.938 m² winkeloppervlakte verspreid over 14 winkelruimtes en horeca.

De belangrijkste huurders zijn C&A, Bruna en Saffraan Mini Market. Door de beperkte aanwezigheid van grote winkelruimtes elders in Almere Buiten, zijn grote winkelketens als deze gebonden aan hun vestiging in het winkelcentrum ‘Blok 4’ in Almere Buiten. De huurders hebben huurcontracten met marktconforme voorwaarden.

Documentatie

Kenmerken: Blok 4, Almere

 • checkmark

  Taxatiewaarde: € 11.500.000,-

 • checkmark

  Benodigd kapitaal: € 11.000.000,-

 • checkmark

  Looptijd: 5 jaar

 • checkmark

  Minimale deelname: € 100.000,-

 • checkmark

  Langlopende huurcontracten

 • checkmark

  Sluitingsdatum inschrijving: 18 mei 2022

 • checkmark

  Ingangsdatum rente: 25 mei 2022

 • checkmark

  Zekerheden: 1e of 2e recht van hypotheek op het gekochte vastgoed

 • checkmark

  Rentepercentage 1e hypotheekrecht: 4,0%

 • checkmark

  Rentepercentage 2e hypotheekrecht: 6,0%

 • checkmark

  LTV 1e hypotheekrecht: 60,9%

 • checkmark

  LTV 2e hypotheekrecht: 95,7%

Financiering

Financieringsopzet

Leningdeel één
Omvang: € 7.000.000,-
Zekerheid: 1e recht van hypotheek
Rente: 4,0%
LTV: 60,9%
Looptijd: 5 jaar

Leningdeel twee
Omvang: € 4.000.000,-
Zekerheid: 2e recht van hypotheek
Rente: 6,0%
LTV: 95,7%
Looptijd: 5 jaar

Transactie: via Finway B.V. advocaten te Amsterdam (contactpersoon: mr. Kim Veenman) en Dirkzwager notarissen te Nijmegen (contactpersoon: mr. Bart Lotgerink).

Bekijk onze projectbegrotingen bij ‘documentatie’ voor een inzage in de exploitatiekosten en huurinkomsten van dit project.

Investeringsmogelijkheid

De koopsom van het winkelcentrum Almere Buiten bedraagt €9.600.000,-. De winkels hebben een totale oppervlakte van 4.938 m². De koopsom per vierkante meter is € 1.944,-. Dit is een marktconforme prijs, vooral omdat dit vastgoed redelijk nieuw is.

• De taxatiewaarde: € 11.500.000,-
• De Loan-to-Value (LTV) voor het eerste hypotheekrecht is: 60,9%
• De Loan-to-Value (LTV) voor het tweede hypotheekrecht is: 95,7%

De huidige huurderinkomsten bedragen jaarlijks € 868.335,-.

Wat dit project bijzonder aantrekkelijk maakt, is het feit dat Almere een bevolkingsgroei van 56% verwacht. Waardoor nog meer mensen het winkelcentrum zullen bezoeken. Daarnaast betreft het project redelijk nieuw vastgoed, hierdoor zal er minder onderhoud en renovatie nodig zijn.

Het rentepercentage van deze investeringsmogelijkheid is voor het eerste hypotheekrecht vastgesteld op 4,0% jaarlijks en 6,0% jaarlijks voor het tweede hypotheekrecht, dit wordt voldaan volgens een maandelijkse rente uitkering gedurende de hele looptijd. De minimale inleg voor dit project is vastgesteld op € 100.000,- per deelnemer.

Bonusbedrag: indien u deelneemt vanaf € 500.000,- ontvangt u een bonus die eenmalig bij aanvang van het project aan u wordt uitgekeerd.

Stichting Hypotheekhouders

Ten einde een grotere groep investeerders een gezamenlijk hypotheekrecht te geven is de stichting hypotheekhouders Meerdervoort in het leven geroepen. Middels een zogeheten ‘parallelle vordering’ houdt deze stichting namens de groep het 1e of 2e recht van hypotheek. De notaris neemt de stichting hypotheekhouders Meerdervoort op in de hypotheekakte en de stichting houdt een register bij met alle financiers, naw-gegevens en deelnamebedragen.

Mocht het bestuur van de stichting op enig moment bepaalde problemen voorzien dan komt de stichting in actie. Het bestuur bestaat uit een drietal onafhankelijke en ervaren deskundigen. Zij zullen wanneer nodig vergaderingen bijeenroepen en beslissingen nemen. Zolang alles goed gaat zult u weinig van de stichting horen. Het bestuur is er om uw belangen te behartigen in het onverwachtse scenario dat Meerdervoort verplichtingen niet nakomt. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact opnemen met relatiebeheer@meerdervoort.com.

Dit project is gesloten

Heeft u interesse om deel te nemen in één van onze andere projecten neem dan contact op met Relatiebeheer: 088-7704444 (vraag naar Philip Jansen of Kalim Rahmanyar) of stuur een e-mail naar: relatiebeheer@meerdervoort.com.