Vastgoedfondsen

Waarom beleggen in vastgoed bij Meerdervoort® een goede keuze is

Vastgoedfondsen

Investeren in vastgoedfondsen vs. hypotheekleningen

Als u wilt dat uw geld voor u werkt is investeren in vastgoed een interessante mogelijkheid. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen. U kunt bijvoorbeeld zelf een pand kopen, met andere beleggers deelnemen in een vastgoedfonds of een hypothecaire lening verstrekken. Aan al deze manieren van investeren zijn verschillende voor- en nadelen verbonden. Op deze pagina vertellen we u graag de verschillen en ontdekt u welke vorm het best bij u past.

Direct of indirect beleggen?

Als u investeert in vastgoed heeft u verschillende mogelijkheden.

U kunt direct beleggen in vastgoed. Dan koopt u zelf het vastgoed en bent u ook zelf verantwoordelijk voor het financieel management en het technisch beheer. Het voordeel hiervan is dat u als eigenaar de volledige controle heeft en eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld welke huurders van uw vastgoed gebruik mogen maken en welke investeringen u wel of niet wil doen.

Dit is echter ook direct een nadeel. Het vraagt immers om zelf het volledige kapitaal dat nodig is te verstrekken, inclusief de kosten voor het beheer en de exploitatie. Dit vergt tijd en kennis van bijvoorbeeld huurcontracten, onderhoud en wet- en regelgeving.

Als u indirect belegt voert een professionele partij het management en het beheer over het vastgoed. Dit is vaak efficiënter, omdat de aankoop met meerdere partijen gedeeld wordt.

De inleg is lager dan wanneer u zelf vastgoed zou aankopen terwijl de omvang van de totale vastgoedportefeuille waarin u investeert doorgaans groter is. Hierdoor kunt u meer spreiding realiseren en dus uw risico beperken. Ook vraagt het veel minder tijd en kennis van u zelf, omdat de professionele partij zorgdraagt voor het financiële, commerciële en technische management. Het nadeel van indirect beleggen is wel dat u minder zeggenschap over het vastgoed zelf heeft.

Bij indirecte beleggingen heeft u de mogelijkheid te investeren in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen of kunt u kiezen voor het verstrekken van hypothecaire leningen.

Wat is een vastgoedfonds?

Een vastgoedfonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend investeert in vastgoed. Dat kunnen verschillende soorten vastgoed zijn: kantoren, winkels, woningen of bijvoorbeeld zorgvastgoed. Als u belegt in een vastgoedfonds koopt u een aandeel of participatie in het betreffende fonds. Met uw investering kan het vastgoedfonds de bouw of de aankoop financieren. Het beleggingsfonds verdient vervolgens aan de verhuur of in een latere fase aan de verkoop van het vastgoed en u krijgt een deel van de winst uitgekeerd.

Vastgoedfondsen kunnen variëren van kleine Nederlandse nichespelers tot groots opgezette fondsen, die lokaal of wereldwijd opereren. Er zijn beursgenoteerde, niet-beursgenoteerde, open en gesloten vastgoedfondsen. Hieronder gaan we dieper in op de verschillende vastgoedfondsen.

1. Gesloten/niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen

Gesloten vastgoedfondsen verzamelen kapitaal van investeerders om te investeren in een portefeuille van onroerend goed. Deze fondsen hebben meestal een vooraf vastgesteld aantal aandelen en een vooraf vastgestelde looptijd. Beleggers kunnen aandelen kopen op het moment dat het fonds wordt opgericht met vaak beperkte mogelijkheden om deze aandelen te verkopen voor het verstrijken van de einddatum.

Een belangrijk voordeel is dat deze fondsen zich vaak richten op specifieke projecten met een hoger rendement. Zo bieden investeerders ook de mogelijkheid om in diverse projecten te investeren en zo hun portefeuille te diversifiëren, wat het risico vermindert. Een nadeel is echter de beperkte flexibiliteit vanwege de vaste looptijd en het feit dat aandelen niet vrij verhandelbaar zijn, waardoor het moeilijk is om uit het fonds te stappen voor extra liquiditeit.

2. Open/beursgenoteerde vastgoedfondsen

In tegenstelling tot gesloten vastgoedfondsen hebben open vastgoedfondsen geen vaste looptijd en bieden ze investeerders meer flexibiliteit. Omdat ze op de beurs worden verhandeld, kunnen investeerders doorgaans op elk moment aandelen kopen of verkopen, waardoor ze kunnen inspelen op hun liquiditeitsbehoeften. Deze fondsen investeren vaak in diverse soorten onroerend goed.

Het grote voordeel is de toegang tot liquiditeit wanneer dat nodig is. Aandelen kunnen regelmatig worden verhandeld, en de mogelijkheid om te investeren in verschillende soorten vastgoed helpt bij het verminderen van risico’s door diversificatie. Omdat deze fondsen gericht zijn op stabiliteit op lange termijn, is het rendement over het algemeen iets lager.

3. Real Estate Investment Trusts (REITs)

REITs zijn bedrijven die vastgoed beheren en exploiteren. Ze bieden investeerders de mogelijkheid om indirect in vastgoed te investeren door aandelen in REITs te kopen. REITs keren het grootste deel van hun belastbaar inkomen uit aan aandeelhouders in de vorm van dividend, meestal zo’n 75 tot 90%. Er zijn verschillende soorten REITs, waaronder beursgenoteerde, niet-beursgenoteerde en private REITs.

Het voordeel van investeren in REITs is de brede diversificatie zonder direct vastgoed te bezitten, regelmatige dividenduitkeringen en hogere liquiditeit omdat aandelen makkelijker kunnen worden gekocht en verkocht dan direct vastgoed. Een nadeel is echter het gebrek aan controle voor de investeerder en het feit dat beursgenoteerde REITs kunnen worden beïnvloed door schommelingen op de aandelenmarkt.

Wat zijn de voor- en nadelen van beleggen in vastgoedfondsen ten opzichte van hypothecaire leningen?

Bij beleggen in een hypotheeklening deelt u niet mee in de winst, de toekomstige overwaarde, maar ook niet in het verlies, de waardedaling of tussentijdse leegstand. Dit heeft als voordeel dat het rendement vooraf vaststaat, waardoor u precies weet waar u aan toe bent.

Het rendement past bij het rendement op vastgoedbeleggingen en het risico is voor de onderneming aan wie u het geld leent. Zoals al genoemd deelt u niet mee in de winst en dus is het rendement iets lager dan bij directe of indirecte investeringen.

Als de lenende partij in gebreke blijft of zelfs failliet gaat, heeft de verstrekker van de hypotheeklening het eerste recht op de verkoopopbrengst van een (gedwongen) verkoop. Dit biedt meer zekerheid, dan wanneer u zou investeren in een vastgoedfonds. Daarnaast kiest u bij hypothecaire leningen zelf het vastgoed waarin u investeert.

Hierdoor heeft u meer controle en kunt u zelf kiezen voor de projecten waar u vertrouwen in heeft. In die zin is investeren in hypotheekleningen iets persoonlijker dan participeren in een vastgoedfonds.

Afhankelijk van uw investeringsbedrag, uw beleggingshorizon en uw risicobereidheid, kiest u voor een profiel dat bij u past.

Investeren in hypothecaire leningen bij Meerdervoort

Bij Meerdervoort zijn er verschillende mogelijkheden om te investeren. Afhankelijk van uw investeringsbedrag, uw beleggingshorizon en uw risicobereidheid, kiest u voor Zekerheid, Behoud of Opbouw.

Start met beleggen in hypothecaire leningen

Wilt u starten met investeren in hypothecaire leningen? We vertellen u graag meer over ons investeringsproces en het investeringsaanbod. Ook helpen we u graag met het ontdekken van uw investeringsprofiel.

1.Het investeringsproces

Wilt u meer weten over het investeringsproces? Op de pagina ‘Investeren in vastgoed bij Meerdervoort’ leest u meer over het investeringsproces en hoe u kunt starten met investeren.

2.Bekijk het aanbod

Wilt u meer weten over de vastgoedinvesteringen van Meerdervoort? Op onze pagina met vastgoedaanbiedingen vindt u een overzicht van onze vastgoedprojecten. Hier vindt u zowel de afgeronde investeringen als de investeringsmogelijkheden die momenteel open staan voor deelname. Van elke aanbieding vindt u een brochure op de projectpagina, waarin u meer achtergrondinformatie krijgt. Afhankelijk van uw doelen en voorkeuren, kiest u de aanbieding die het best bij u past.

Bekijk ons volledige aanbod

3.Ontdek uw investeringsprofiel

Met onze ‘Investor scan’ krijgt u meer inzicht in uw investeringsprofiel. Wilt u bijvoorbeeld vermogen opbouwen voor uw pensioen of juist uw vermogen veiligstellen voor de volgende generatie? Bent u bereid om risico te nemen en welk rendement streeft u na? Dit alles is bepalend voor zowel uw investeringshorizon als uw beleggingsstrategie.

Lees meer over onze investeringsprofielen:
Zekerheid
Behoud
Opbouw

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Vragen over welk type vastgoed bij u past?

Aanhef