Wat is nou precies goed vastgoed?

Wat is nou precies "goed vastgoed"?

De selectie van het vastgoed is en blijft een belangrijk aspect voor het aankoopproces. Maar wat is nou precies goed vastgoed? Wij hebben dit in de volgende punten (beknopt) beschreven.

Hoog direct rendement.

(ruim) méér inkomsten dan uitgaven. Cashflow is zeer belangrijk om onze investeerders hun rente te betalen.

Laag risico op leegstand

Het tekort aan (starters)woningen in Nederland zorgt ervoor dat de vraag naar dit soort woningen groter is dan het aanbod. Hierdoor is het risico op leegstand in dit segment vastgoed zeer laag te noemen. Naast woningen zijn bedrijfsverzamelgebouwen een mooi voorbeeld als het gaat om de spreiding qua huurders.

Bedrijven/Ondernemers zullen altijd blijven bestaan en de vraag naar (kleine)ruimte om te ondernemen op goede locaties daarbij ook. Als laatste willen wij ook nog even de zorg benoemen. Graag werken wij samen met zorgexploitanten als huurders. Dit zijn meestal huurcontracten voor de langere termijn (10 tot 20 jaar). En daarom ook een laag risico op leegstand.

Strategische locaties

In het aankoopproces zijn de locaties een zwaarwegend aspect. Opkomende wijken zijn een voorbeeld voor goede locaties. De aankoopprijzen van vastgoed in opkomende wijken zijn relatief laag vergeleken met wijken in het centrum van de grote steden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zeer gunstig zal zijn voor de waardeontwikkeling van het vastgoed.

Goede locaties worden grotendeels ook bepaald door hun bereikbaarheid. Hierbij kunt u denken aan goed openbaar-vervoer of dichtbij grote uitvalswegen.

Wanneer wij kijken naar strategische locaties wordt er ook goed gekeken naar de alternatieve aanwendbaarheid van het gebouw. Een goed voorbeeld is het ombouwen van bedrijfspanden naar woningen.