Praktische inzichten voor investeerders

Wat is de beste timing om te investeren?

Wat is de beste timing om te investeren?

10 januari 2024

Als het gaat om investeren, wordt weleens gezegd dat timing belangrijk is. Door de juiste timing zou het rendement van de investering immers hoger kunnen zijn.

De vraag is of er momenten in het jaar zijn waarbij investeren aantrekkelijk is. En hoe zit dat als u investeert in vastgoed bij Meerdervoort? In dit artikel leest u hier meer over.

Spaargeld omzetten in beleggingen

Binnen een kalenderjaar geldt dat eerder uw spaargeld omzetten naar beleggingen een voordeel kan opleveren. De belastingdruk voor beleggingen en andere bezittingen in box 3 is per 1 januari 2024 namelijk verder verhoogd van 1,97% naar 2,17%.

Dit komt voort uit het fictieve rendement voor 2024 dat is vastgesteld op 6,04%. Tegelijkertijd is het box 3 belastingtarief verhoogd van 32% naar 36%. Het is overigens goed te weten dat bezwaar kan worden gemaakt als uw werkelijke rendement lager is dan 6,04%.

Over spaargeld geldt in de overgangsregeling box 3 voor 2024 een belastingtarief van (1,03% fictief rendement op spaarrente maal 36% =) 0,37%.

Samengevat: voor elke 100.000 euro die u per 1 januari jl. heeft belegd betaalt u 2.170,- euro en voor elke 100.000 euro die u per 1 januari jl. op een spaarrekening had staan krijgt u straks een aanslag van 370,- euro. Hierbij laten we het heffingsvrije vermogen buiten beschouwing.

Peildatum voor box 3

De peildatum voor het bepalen van de box 3 belasting ligt op 1 januari van elk jaar. Op dit moment (het is alweer Driekoningen geweest) staat dus al vast wat u op 1 januari 2024 als spaartegoeden had staan en wat u had belegd.

Zet u nu uw spaargeld om in beleggingen dan betaalt u gedurende het hele jaar geen fictieve belasting over deze beleggingen.

Het omgekeerde geldt ook: als u stopt met beleggen en overschakelt naar sparen, betaalt u alsnog 2,17% belasting over het gehele jaar. Dus hoe eerder u gaat beleggen in producten die meer dan een jaarlijks rendement van 1,03% opleveren des te groter is uw belastingvoordeel. Leuker kunnen we het niet maken!

Let op peildatumarbitrage

Let wel dat de belastingdienst zogenaamde peildatumarbitrage, kortgezegd het tijdelijk omzetten van beleggingen in spaargeld, niet toestaat. U kunt dus niet net vóór het jaareinde uw beleggingen omzetten in spaargeld om dit net ná 1 januari weer om te zetten in beleggingen. In sommige gevallen kan dit wel, namelijk:

Als er sprake is van een zakelijke reden zonder fiscale motieven;
Als u vóór 31 oktober 2023 uw beleggingen heeft omgezet in spaargeld of na 31 maart uw spaargeld omzet in beleggingen;
Indien er 3 maanden zijn verstreken tussen aan- en verkoop.

Investeren bij Meerdervoort

Bij Meerdervoort ontvangt u een vaste vooraf afgesproken jaarlijkse rente die maandelijks wordt uitgekeerd. De rentepercentages op de verschillende projecten die wij momenteel aanbieden liggen allemaal ver boven de 1,03%. Nu uw spaargeld omzetten in één of meerdere van onze projecten zou dus voordelig kunnen zijn.

Disclaimer: dit is geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Raadpleeg uw adviseur indien u overweegt om te gaan beleggen.