commercieel vastgoed

Kansen in de kantorenmarkt

Kansen in de kantorenmarkt

Publicatie: 18 juni 2024

Geschreven door: Wijnand Groenen, commercieel directeur Meerdervoort

De Nederlandse vastgoedmarkt ondergaat een transformatie, door zowel bevolkingsgroei als verschuivende werkwensen. Bij Meerdervoort zien we grote kansen voor beleggingen in bedrijfsverzamelgebouwen, oftewel multi-tenant kantoorgebouwen. Deze visie wordt ondersteund door recente inzichten uit de CBRE Real Estate Market Outlook 2024, die belangrijke trends en verwachtingen voor de kantorenmarkt schetst.

Dynamiek van de kantoormarkt

Volgens het CBRE-rapport is de waarde van kantoorvastgoed onder druk komen te staan, terwijl directe rendementen op de verhuur toenemen. Ondertussen blijft de vraag naar praktische en duurzame kantoorruimtes groot, vooral op goed bereikbare locaties. Door de beperkte nieuwbouw in Nederland ontstaat een structurele schaarste en dat stimuleert de huurprijzen. Voor beleggers in kantoren biedt dit een goede basis voor rendement door langdurige inkomsten.

Herontdekking van kantoorruimte

Hoewel thuiswerken een blijvende plaats heeft gekregen, realiseren steeds meer bedrijven zich dat werkplezier en productiviteit het beste bloeien in een inspirerende kantooromgeving. Dit leidt tot een toenemende vraag naar werkplekken waar samenwerken centraal staat. Bedrijven halen hun personeel ook steeds vaker terug naar kantoor, wat goed te zien is aan de toename van de dagelijkse files. De mogelijkheid om te beleggen in goed bereikbare kantoren maakt dit ook daarom een aantrekkelijke beleggingscategorie.

Duurzaamheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid

Duurzaamheid en strategische locaties zijn cruciale factoren in de huidige vastgoedmarkt. Beleggers richten zich steeds meer op kantoorgebouwen die voldoen aan de duurzaamheidsnormen, al was het maar om de energierekening. Dit sluit ook aan bij de bredere maatschappelijke trend, die de waarde van dergelijke gebouwen op lange termijn vergroot. Voor beleggingen in kantoren betekent dit dat duurzaamheid en locatie een belangrijke rol spelen in het waarderingsproces. Toch blijft betaalbaarheid voor de meeste huurders een belangrijk aandachtspunt. A-locaties zijn goed voor de marketing, maar voor de meeste bedrijven simpelweg te duur.

Beleggingskansen in multi-tenant

Bij Meerdervoort zien we bedrijfsverzamelgebouwen ofwel multi-tenant kantoorgebouwen als een veelbelovende beleggingscategorie. Deze gebouwen bieden niet alleen flexibiliteit voor huurders, maar ook door de spreiding een stabiele inkomstenstroom voor beleggers. Naarmate de leegstand komende jaren verder afneemt en de vraag naar functionele kantoorruimte toeneemt, verwachten wij dat de huurprijzen per vierkante meter verder zullen stijgen. Beleggen in kantoren kan naast waarde behoud daarom goed bijdragen aan een aanvullend pensioen.

Financiële overwegingen bij kantoorbeleggingen

Bij het beleggen in kantoren is het belangrijk om rekening te houden met verschillende financiële aspecten. Dit omvat niet alleen de financiering van de aankoop, maar ook de verwachte rendementen en de waardering van het vastgoed over tijd. Een verstandige investeerder houdt rekening met zowel de kortetermijnopbrengsten als toekomstige optimalisatie via doorlopend onderhoud. Dit betekent dat beleggers moeten nadenken over de contracten, de financiële stabiliteit van de huurders maar ook een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP).

Risico’s en voorwaarden

Zoals bij elke belegging, zijn er risico’s verbonden aan het beleggen in kantoren. Het is belangrijk om te begrijpen welke voorwaarden van toepassing zijn en welke risico’s er spelen. Dit kan variëren van economische schommelingen tot veranderingen in de vastgoedmarkt. Door een goed profiel op te stellen van de wensen en verwachtingen van de belegger, kan een meer gerichte en succesvolle beleggingsstrategie worden ontwikkeld. Het is ook belangrijk om periodiek de prestaties van de belegging te evalueren en waar nodig aanpassingen te maken.

Diversificatie

Een van de belangrijkste principes in beleggen is diversificatie. Door te beleggen in een mix van verschillende vastgoedcategorieën, zoals multi-tenant kantoorgebouwen, kunnen beleggers hun risico’s spreiden en hun rendementen optimaliseren. Dit betekent dat naast kantoren ook andere typen vastgoed zoals woningen, zorgvastgoed, bedrijfshallen en winkelruimtes, kunnen worden overwogen. Hierdoor ontstaat een evenwichtige beleggingsportefeuille die beter bestand is tegen marktfluctuaties.

Conclusie

De combinatie van bevolkingsgroei, veranderende werkwensen en de toenemende nadruk op duurzaamheid creëert komende jaren een veelbelovende kantorenmarkt. Bij Meerdervoort zien we dat investeringen in multi-tenant kantoorgebouwen juist in deze tijd bijzonder aantrekkelijk zijn. Door te investeren in strategisch gelegen en vooral functionele kantoorpanden, kunnen beleggers profiteren van de groeiende vraag en de toenemende waarde van deze vastgoedcategorie. Aangevuld met een verduurzamingsstrategie is dat een investering die niet alleen financieel rendement oplevert, maar ook bijdraagt aan de wensen en eisen van de toekomst.

Meer informatie over de markttrends en verwachtingen vindt u in de CBRE Real Estate Market Outlook 2024.

Interesse in ons huidige kantoren aanbod?

Aanhef


Een kleine greep uit het Meerdervoort portfolio

Bekijk ons volledige portfolio op onze aanbod pagina.