Meerdervoort

Is een beleggersverbod voor de woningmarkt wel zo verstandig?

Is een beleggersverbod voor de woningmarkt wel zo verstandig?

De grote steden slaan de handen ineen bij het opstellen van een beleggersverbod voor de woningmarkt. Door particuliere beleggers te verbieden woningen op te kopen en weer door te verhuren, hopen ze dat starters weer kans maken om een betaalbare woning te vinden. Maar gebruiken ze hiermee wel het juiste instrument? De eerste kritische geluiden op deze voorgenomen wetswijziging zijn al hoorbaar, waarbij de voornaamste criticasters beweren dat een beleggersverbod zelfs averechts kan werken.

Het beleggersverbod moet zorgen voor opkoopbescherming

Hoe willen gemeenten het beleggersverbod precies vormgeven? Belangrijkste onderdeel van de wetswijziging is dat gemeenten bepaalde straten en wijken aan kunnen wijzen waar beleggers zonder vergunning het aangekochte vastgoed niet meer mogen verhuren. Daarmee stellen ze in feite een gebiedsverbod in, waarmee die specifieke buurt beschermd is tegen ‘kooplustige’ particuliere beleggers. De woningen kunnen nog wel aangekocht worden, maar de verwachting is dat ze door beleggers niet meer interessant genoeg zijn vanwege het wegvallen van de verhuurmogelijkheden.

Dit nieuwste initiatief is de zoveelste poging van de overheid om de scheefgroei op de woningmarkt vlot te trekken. Eerdere maatregelen, met het afschaffen van de overdrachtsbelasting als meest recent voorbeeld, hebben in sommige situaties zelfs bijgedragen aan een verdere stijging van de huizen- en huurprijzen. Het gevaar ligt op de loer dat met het voorgenomen beleggersverbod hetzelfde gebeurt.

Huurwoningen in het middensegment

Waar de politiek vooral mikt op ‘een eerlijkere woningmarkt’ en het vergroten van kansen voor de aankoop van goedkope en middeldure koopwoningen voor starters en doorstromers, wijzen vastgoedexperts juist op de nadelige effecten voor met name het middenhuursegment. Onder meer De Nederlandse Bank (DNB) is kritisch.

In een reactie benadrukken ze dat huurders in dat segment door deze beperkende maatregelen nóg minder mogelijkheden krijgen. Wanneer investeerders worden tegengehouden om woningen in het middensegment aan te kopen zal volgens hen de gemiddelde huur-en huizenprijs juist oplopen, omdat er dan geen partij is die direct in dat gat springt. Het gevolg kan zijn dat een grote groep huurders, die afhankelijk is van de beschikbaarheid van dit type vastgoed, meer moeite krijgt met het vinden van een betaalbare huurwoning. DNB benadrukt verder dat er beter gekeken kan worden naar een grondige hervorming van het belastingstelsel om de huidige scheefgroei aan te pakken.

Bestaande vastgoedportfolio’s blijven ongemoeid

Het voorgenomen beleggersverbod zal alleen gaan gelden voor nieuw aan te kopen vastgoed. Huidige vastgoedportfolio’s blijven daarmee buiten schot. Investeren in bestaande woonvastgoed bv’s in grootstedelijke gebieden, bijvoorbeeld via de Garantiefondsen van Meerdervoort, blijft daardoor onverminderd interessant.

U kunt bijvoorbeeld nog steeds inschrijven op Garantiefonds V. Met deelname (minimale inleg € 100.000,- voor nieuwe klanten, € 25.000 voor bestaande klanten) investeert u in huurwoningen in de Randstad en andere grootstedelijke gebieden. Kortom, een vastgoedportfolio met uitstekende verhuurmogelijkheden, waardoor u de komende zes jaar profiteert van maandelijkse vaste rente-uitkeringen én de verwachte waardestijging van het vastgoed in deze vastgoed bv.

Alternatieve vastgoed investeringen

Heb je als vastgoedinvesteerder in de afgelopen jaren al flink wat woningen aangekocht dan zal het aanstaande beleggersverbod minder impact hebben op de bedrijfsvoering, dan wanneer je als investeerder net begonnen bent met het acquireren van woningen in de grote steden. Echter, wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste Kamer is de kans groot dat beleggers op zoek gaan naar andere manieren om in vastgoed te investeren. De verwachting is dan ook dat de populariteit van voor de hand liggende alternatieven als kantoor- en zorgvastgoed flink zal toenemen. Meerdervoort heeft dit moment niet afgewacht en de afgelopen jaren al proactief voorgesorteerd op deze ontwikkeling door haar totale vastgoedportfolio flink te spreiden over bovengenoemde vastgoedsectoren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van investeren in vastgoed? Neem contact met ons op, we vertellen u er graag meer over!

Meer informatie?

x

Waar wilt u specifiek informatie over ontvangen?