Eerste hulp bij belastingaangifte in box 3

Eerste hulp bij belastingaangifte in box 3

Een dezer dagen is het zover. U ontvangt uw jaarlijkse aangiftebrief inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Het is voor u dan ook weer tijd om alle relevante stukken te verzamelen, zodat u uw aangifte kunt (laten) verzorgen. In dit artikel willen we u wijzen op de manier waarop de Belastingdienst inkomstenbelasting zal heffen in box 3 over het jaar 2021.

Het afgelopen jaar hebben wij veel nieuwe relaties mogen verwelkomen bij Meerdervoort. Hier zijn we erg dankbaar voor. Omdat u bij ons investeert, willen wij u ook graag zoveel mogelijk van dienst zijn met financiële tips, fiscaliteiten en de laatste nieuwtjes op het gebied van belastingen. Onlangs schreven wij dit artikel om u te helpen, bij het invullen van de belastingaangifte. Zoals u wellicht heeft gelezen spelen er allerlei zaken rondom de box 3 belasting. Hoewel de Belastingdienst over delen van box 3 dit jaar geen aanslag zal versturen, bent u (helaas) nog steeds verplicht om aangifte te doen. Dit is nodig omdat de Belastingdienst naar verwachting spoedig een nieuwe systematiek in het leven zal roepen om tóch vermogensbelasting te kunnen heffen. Als dit langer duurt, mogelijk ook met terugwerkende kracht. In de onderstaande casus proberen wij u zo volledig mogelijk uitleg te geven over het invullen van de belastingaangifte. Dit doen wij aan de hand van een fictieve klantcasus.

Vermogen

Vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Als peildatum hanteert u 1 januari. U neemt de waarde op van al uw bezittingen op deze datum. Indien u een fiscaal partner of minderjarige kinderen heeft, dan telt u deze bezittingen bij uw eigen vermogen op. Uw schulden minus de drempel brengt u hierop in mindering.

Belasting over uw vermogen

U zult waarschijnlijk belasting moeten betalen over uw inkomen uit uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3).

“Hoe werkt dit voor de producten van Meerdervoort?”

Omdat wij niet kunnen inzoomen op uw persoonlijke situatie, geven we u de uitleg inzake het invullen van de belastingaangifte aan de hand van een fictieve casus. Let op: om de voor u specifiek geldende aftrekposten en uw belastbaar inkomen te toetsen, is het raadzaam om een specialist in te schakelen. Wanneer u dit wilt kunnen wij u in contact brengen met onze fiscaal specialisten.

Jaaropgaves Meerdervoort downloaden

Binnen het portaal ‘Mijn Meerdervoort’ kunt u de jaaropgaven die relevant zijn voor uw deelnemingen downloaden. Dit doet u door in te loggen in ‘Mijn Meerdervoort’. Vervolgens klikt u rechtsboven op ‘Mijn Meerdervoort’. Wanneer u op ‘Portfolio’ klikt verschijnen uw deelnemingen. Hieruit zijn de jaaropgaven te downloaden.

Casus

Stel u investeert via Meerdervoort. U heeft eind 2020 twee investeringen gedaan: één via ‘Meerdervoort Garantiefonds IV’ van € 150.000,- en één via een Besloten Fonds ‘Meerdervoort Next’ van nogmaals € 150.000,-. Hoe vult u dan uw aangifte in?

Wanneer u bent ingelogd via de site van de Belastingdienst en u bent de stappen ‘Introductie’, ‘Persoonlijke gegevens’, ‘Partner’, ‘Persoonlijke gegevens kinderen’, ‘Inkomsten’ en ‘Woningen en andere onroerende zaken’, voorbij dan kunt u aangeven welke bezittingen u heeft. Dit ziet er als volgt uit:

De deelnames aan ‘Meerdervoort Garantiefonds IV’ vallen binnen de categorie ‘Beleggingen’. Dit zijn namelijk vastgoedobligaties.

Indien u deelneemt aan één of meerdere ‘Besloten Fondsen’, dan vallen deze deelnames binnen de categorie ‘Uitgeleend geld en andere vorderingen’.

Het verschil zit in het feit dat de obligaties kwalificeren als een belegging, deze dienen daarom in de categorie ‘Beleggingen’ opgegeven te worden. De leningen zijn notarieel vastgelegd en voorzien van een hypothecair zekerheidsrecht, daarom dienen leningen opgegeven te worden in de categorie ‘Uitgeleend geld’.

Wanneer u beide type bezittingen heeft aangevinkt én de laatste vraagt met ‘Ja’ heeft beantwoord komt u, na uw bank- en spaarrekeningen te hebben opgegeven, op de formulieren om uw ‘Beleggingen’ (Garantiefonds IV) en uw ‘Uitgeleend geld en andere vorderingen’ (Besloten Fondsen) aan te kunnen geven. Dit ziet er als volgt uit:

Aangifte voor Meerdervoort Next I, II, III, IV, V, Meerdervoort Prime en Meerdervoort Queda Real

Op deze manier heeft u beide investeringen via Meerdervoort correct aangegeven. Nadat u dit heeft afgerond volgen er enkel nog stappen die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie. Hier stopt de casus.

Dit stappenplan hebben wij gemaakt in samenwerking met Jongbloed fiscaal juristen. Mocht u persoonlijke vragen hebben met betrekking tot het invullen van uw aangiftes, dan kunnen wij u in contact brengen met onze fiscaal specialisten.