Veilig beleggen met de proposities van Meerdervoort®

Veilig beleggen met de proposities van Meerdervoort

Bent u van plan in vastgoed te gaan investeren dan is het te behalen rendement op uw geïnvesteerde vermogen een belangrijke factor in de keuze voor deelname. Veilig beleggen weegt minstens net zo zwaar, aangezien u met uw spaargeld geen onverantwoorde risico’s wilt nemen. Door te investeren in een van de vastgoedproposities van Meerdervoort® combineert u een vast rendement met een beperkt beleggingsrisico. Wel zo’n gerust gevoel.

Hoe belegt u veilig in vastgoed?

Veilig beleggen betekent niet dat u geen risico loopt, een 100% veilige vastgoedinvestering bestaat immers niet. Wel kunt u dit risico tot een minimum beperken door in objecten te investeren die op de midden- en lange termijn waardevast zijn, ook wanneer de vastgoedmarkt op enig moment een dalende trend laat zien. Uiteraard kijken wij ook naar het juiste moment om vastgoed aan te kopen, maar volledig speculeren op de golfbewegingen van de vastgoedmarkt is in onze ogen een verkeerde aanpak. De portfolio’s van Meerdervoort® bestaan daarom uit vastgoed met uitstekende, langdurige verhuurmogelijkheden, vooral opgebouwd in en rondom stedelijke gebieden met veel aantrekkingskracht.

Veilig beleggen bij Meerdervoort® verwijst ook naar het rendement dat u ontvangt wanneer u deelneemt in een van onze vastgoed bv’s. U genereert namelijk een vast inkomen op uw vermogen doordat onze investeringsproducten voorzien zijn van vaste* maandelijkse rente-uitkeringen. Het rendement op uw vastgoedbelegging is helder en transparant, aangezien de rentebedragen netto worden uitbetaald.

Veilig beleggen zonder bankfinanciering

De keuze voor specifieke vastgoedprojecten en de vaste maandelijkse rente-uitkeringen zijn belangrijke pijlers van het bewezen rendement van onze vastgoedproposities. Echter, de financieringsstructuur van onze vastgoedprojecten is doorslaggevend voor het succes van onze investeringen. Het vastgoed in onze portfolio is namelijk zonder bankfinanciering aangekocht. En zonder tussenkomst van de bank krijgt ‘veilig beleggen’ een extra dimensie. Deze manier van financieren stelt ons in staat u als belegger een 1e of 2e recht van hypotheek te verstrekken, zodat het vastgoed in onze gehele vastgoedportefeuille als onderpand fungeert voor uw geïnvesteerd vermogen. Dat geeft u als investeerder extra (hypothecaire) zekerheid en onderstreept ons doel om de belangen van onze cliënten voorop te stellen.

Kansen benutten met een eigen strategie

Veilig beleggen betekent voor ons dat we geloven in onze visie op de vastgoedmarkt en vasthouden aan onze strategie hoe we onze vastgoedportfolio’s opbouwen. We richten ons op specifieke typen vastgoed met weinig kans op leegstand, een gezonde cashflow en een goede eindwaarde. Door ons grote netwerk in de makelaardij zijn we altijd in staat vastgoedobjecten scherp, en dus onder de taxatiewaarde, aan te kopen. Naast huurwoningen ligt onze focus verder op multi-tenant vastgoed (meerdere zakelijke huurders in één object) en investeren we ook in zorgvastgoed. Door de vergrijzing is de vraag in deze sector veel groter dan het aanbod, wat zorgvastgoed voor de komende jaren een interessante investering maakt. Lees hier verder over de verschillende typen vastgoed waarin u investeert wanneer u deelneemt in een van onze vastgoedprojecten.

*Let op: aan investeren in vastgoed zijn risico’s verbonden. De vaste rente uitkeringen kunnen in bepaalde omstandigheden niet of niet volledig worden betaald. In dit geval zal de rente worden opgeschort.