Ontwikkelingen in de renteperiode

Marktontwikkelingen en verwachtingen voor de renteperiode

De economische groei in de eurozone vertraagt. Dit komt onder meer doordat de export minder hard groeit. De vraag uit het buitenland staat onder druk onder andere door de handelsoorlog tussen de VS en China.

Het remmende effect daarvan op de groei is nog niet achter de rug. Hier komt bij dat de politieke situatie onzeker is. Als gevolg daarvan zijn bedrijven en gezinnen voorzichtig met investeren en consumeren, zodat de economische groei lijkt af te nemen en als gevolg daarvan de inflatie afzwakt.

Rente op leningen

Gegeven de zwakke economische groei, de lage inflatie en het vooruitzicht dat de ECB de rentetarieven verlaagt, zal de rente op leningen met een lange looptijd langer laag blijven. Deze verwachting wordt nog eens versterkt doordat de ECB de deur open heeft gezet voor extra obligatieaankopen.

De rente op Nederlandse overheidsleningen met een looptijd van 10 jaar is al gedaald naar -0,1% en zal volgens ons eind dit jaar richting de -0,5% bewegen. In combinatie met de concurrentie op de hypotheekmarkt is de kans groot dat de rente op leningen met een lange rentevast periode langer laag blijft en mogelijk zelfs daalt.

Negatieve rente

Voor spaarders geldt een risico dat banken op termijn zelfs negatieve rente in rekening zullen moeten brengen. We zien daarom investeren in vastgoed bij Meerdervoort® als een veilige haven. Niet alleen voor het behoud van uw vermogen maar ook om uw spaargeld te laten groeien in plaats van te laten krimpen!