Praktische inzichten voor investeerders

Geen koersrisico bij Meerdervoort

Geen koersrisico bij Meerdervoort

Koersrisico is een belangrijke factor wanneer u besluit om geld te investeren. Dit risico kan voor schommelingen in de waarde van uw beleggingen zorgen en daarmee voor verlies van uw geld. Bij Meerdervoort loopt u dergelijk risico niet. Waarom dat zo is, leggen we uit in dit artikel.

Wat is koersrisico?
Koersrisico is het risico dat de waarde van een belegging verandert als gevolg van fluctuaties in de markt. Het wordt veroorzaakt door marktcondities, waaronder politieke, economische en monetaire factoren. Deze factoren kunnen leiden tot grote schommelingen in de marktprijs van beleggingen, waaronder aandelen, obligaties en dus ook van vastgoed. Het kan in slechte tijden voorkomen dat uw eigen vastgoed minder waard is, waardoor u uw vastgoed niet kunt verkopen of voor een lagere prijs moet verkopen. In dat geval maakt u verlies.

Wanneer loop ik koersrisico?
Of u te maken heeft met koersrisico, hangt af van de manier waarop u investeert in vastgoed. In het algemeen loopt u koersrisico als u direct belegt in vastgoed of als u indirect belegt in vastgoed via beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. In al deze gevallen deelt u mee in de winst (de overwaarde) of het verlies (de waardedaling), en dat zorgt voor koersrisico.

Waarom geen koersrisico bij Meerdervoort?
Bij Meerdervoort investeert u in vastgoed via hypotheekleningen. Wanneer u geld investeert via een hypothecaire lening deelt u niet mee in de winst, de toekomstige overwaarde, maar ook niet in het verlies, de waardedaling of tussentijdse leegstand. Dat is voor risico van Meerdervoort. Meerdervoort koopt vastgoed met de bedoeling het niet te verkopen, maar duurzaam te onderhouden en voor de lange termijn te verhuren. Het optimaliseren van de vastgoedportefeuille doen we efficiënt met eigen gespecialiseerde mensen. Onze winst zit in de waarde die we aan de projecten toevoegen. U kunt het vergelijken met een particulier die een hypotheeklening afsluit bij de bank voor de aankoop van een woning.

Het rendement staat vooraf vast en is een percentage dat past bij de marktrente voor vastgoedfinancieringen. Dit is de reden dat u geen koersrisico bij Meerdervoort loopt. De hoogte van de rentevergoeding wordt bepaald op basis van de mate van zekerheid, uitgedrukt in de loan-to-value (LTV). Dat is de hoogte van de lening ten opzichte van de taxatiewaarde van uw onderpand. Deze rentevergoeding staat voor de gehele looptijd vast waardoor er geen sprake is van fluctuaties.

De meest veilige manier van investeren
Wij geloven dat deze vorm van indirect investeren in vastgoed de beste manier van investeren is als u zoekt naar een optimale balans tussen risico en rendement. Omdat we doorgaans geen gebruikmaken van bankfinancieringen kunnen wij u het eerste of tweede hypotheekrecht bieden op vastgoed. Dit wordt vastgelegd in een notariële hypotheekakte. In plaats van koersrisico, ontvangt u bij Meerdervoort dus zekerheid.

Disclaimer: Investeren in vastgoed brengt risico’s met zich mee
Zorg ervoor dat u grondig onderzoek doet en laat u adviseren door een financieel adviseur.

Wilt u meer informatie?

Aanhef