Per 1 juli 2024

De Wet betaalbare huur van kracht

De Wet betaalbare huur van kracht

Publicatie: 27 juni 2024

Waar liggen de kansen na verkoop van uw huurwoningen?

Op 18 juni 2024 is het wetsvoorstel ‘Wet betaalbare huur’ voorgelegd aan de Eerste Kamer. Op 25 juni 2024 keurde de Eerste Kamer het voorstel goed. De wet is met ingang van 1 juli 2024 van kracht en is van toepassing op alle verhuurders van woningen in Nederland. Deze wet is in het leven geroepen om huurprijzen betaalbaar te houden en huurders te beschermen tegen (steeds) hogere huurprijzen.

Als eigenaar staat u voor een aantal uitdagingen, nu deze veelbesproken wet van kracht wordt. Met de huidige woningprijzen kan het aantrekkelijk zijn om uw (leegkomende) huurwoningen te verkopen en te profiteren van de verworven overwaarde.

In het kort

De Wet betaalbare huur brengt uitdagingen met zich mee die u als (particuliere) vastgoedinvesteerder niet moet onderschatten. Door de huurprijsregulering kan uw huuropbrengst dalen en wordt de flexibiliteit in het jaarlijks verhogen van huurprijzen beperkt. Dit is uiteraard een vervelende situatie, maar vooruitkijken is nu de enige optie.

Het is belangrijk om strategisch te reageren op deze veranderingen. In dit blog bespreken we enkele kansen om investeringen te optimaliseren en risico's te minimaliseren in deze nieuwe marktsituatie. We behandelen de mogelijke aanpassingen en strategieën die u kunt overwegen om ondanks de veranderende situatie succesvol te blijven.

Uitponden van Vastgoed

Uit een inventarisatie van Vastgoed Insider blijkt dat 67% van de particuliere vastgoedbeleggers voornemens is middenhuurwoningen (in de range 143 tot 189 WWS punten) te verkopen bij elke vertrekkende huurder. Samen met de 4% die al eerder aangaf per direct het vastgoed te willen verkopen komt het aantal vastgoed-verkopers in het middensegment naar verwachting op 71%. Dit leidt tot verschuivingen in de huurmarkt. Naar verwachting verdwijnen er volgens het onderzoek een paar honderdduizend woningen van de huurmarkt. Het opnieuw verhuren brengt namelijk risico’s met zich mee. Per 1 juli 2024 is het in de meeste gevallen niet meer toegestaan om woningen voor een bepaalde tijd te verhuren. U zit dus mogelijk voor onbepaalde tijd vast aan de nieuwe lagere huurprijs die ook nog moeilijker te indexeren is.

De verkoop van uw leeggekomen beleggingsobject kan daarentegen een flinke winst opleveren in deze overspannen markt, daarnaast bent u na verkoop niet langer afhankelijk van toekomstige regelgeving. De nieuwe wetgeving zal namelijk striktere regels en beperkingen met zich meebrengen, wat het lastig kan maken om huurprijzen te optimaliseren. De vraag is echter: wat gaat u doen met deze overwaarde om toch een mooi rendement te behouden of extra rendement te creëren?

Investeringsmogelijkheden voor uw overwaarde

Als u uw vastgoed verkoopt en een overwaarde realiseert, zijn er verschillende manieren om deze overwaarde opnieuw te investeren en te laten groeien. Hieronder bespreken we een aantal opties voor lange termijninvesteringen:

Pensioenaanvulling

Als u een pensioentekort heeft kunt u met (een deel van) de overwaarde pensioensparen of -beleggen of een lijfrenteverzekering afsluiten. Dit kan een slimme manier zijn om uw toekomst veilig te stellen en mogelijk belastingvoordelen te benutten. Bij beleggen kunt u soms kiezen uit meerdere gespreide fondsen waarin de pensioenmaatschappij voor u belegt.

Echter, zoals bij elke investeringsbeslissing, zijn er ook nadelen verbonden aan het investeren in pensioenproducten. Een van de belangrijkste nadelen is de beperkte flexibiliteit; eenmaal geïnvesteerde gelden in pensioenproducten kunnen vaak niet meer worden opgenomen zonder financiële gevolgen of boetes. Ook worden er doorlopende beheerskosten in rekening gebracht. Bovendien kunnen de rendementen afhankelijk zijn van diverse marktomstandigheden.

Kortom, het is belangrijk om de beperkingen en mogelijke nadelen goed af te wegen tegen de voordelen.

Herinvesteren in alternatieve vastgoedmarkten

Overweeg de verworven overwaarde na verkoop te herinvesteren in alternatieve vastgoedmarkten die minder gevoelig zijn voor huurregulering en niet onder de Wet betaalbare huur vallen. Hierbij kunt u denken aan commercieel vastgoed, kantoren en winkels.

Vastgoedfondsen

Vastgoedfondsen zijn investeringsfondsen welke beleggen in onroerend goed. In een fonds zijn meerdere beleggers ondergebracht. Het fonds verdient aan de huuropbrengsten en bouwt op de langer termijn meerwaarde op. Er bestaan verschillende vormen, zoals Real Estate Investment Trusts (REITs), vastgoed-crowdfunding platforms en private vastgoedfondsen. Elk type biedt voordelen en nadelen voor beleggers die geïnteresseerd zijn in de vastgoedmarkt zonder zelf vastgoed in eigendom te hebben.

Vastgoedfondsen bieden diversificatie, liquiditeit, professioneel beheer en toegankelijkheid voor beleggers met een kleiner kapitaal. Een belegger moet zich echter wel bewust zijn van de kosten en marktrisico’s die met een dergelijke investering gepaard gaan. Door regelmatig te evalueren kunnen weloverwogen beslissingen genomen worden. Al met al kunnen vastgoedfondsen een waardevolle toevoeging zijn aan een gediversificeerde beleggingsportefeuille, mits met de juiste aanpak en risicobeheersing. Gezien de ontwikkelingen belegt u wellicht beter niet in vastgoedfondsen die hoofdzakelijk in middenhuurwoningen hebben geïnvesteerd. Alle andere categorieën vastgoed zijn prima om in te beleggen.

Investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid

Investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid biedt een stabiele manier om te profiteren van de krappe vastgoedmarkt. Hierbij verstrekt een investeerder een hypothecaire lening aan een onderneming die daarmee vastgoed koopt. De hypotheek wordt gevestigd op het vastgoed. Dit verhoogt de veiligheid van de investering aanzienlijk. Als de geldlener de rente niet betaalt of de lening niet terugbetaalt, heeft de hypotheekhouder recht op aanspraak op het onderpand. Een groot voordeel is de stabiliteit, omdat er een vooraf afgesproken rendement is in de vorm van een vaste periodieke rente. U kunt spreken van een regelmatige inkomstenstroom; ideaal voor investeerders die op zoek zijn naar stabiele cashflows.

Deze investeringen met een lager risicoprofiel hebben uiteraard ook nadelen, zo is het rendement doorgaans iets lager dan bij risicovollere beleggingen, zoals bijvoorbeeld aandelen. Daarnaast zijn hypothecaire leningen minder liquide, waardoor het moeilijker kan zijn om snel kapitaal vrij te maken.

Ondanks deze nadelen biedt investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid een aantrekkelijke balans tussen veiligheid en rendement voor elk type belegger. Door een zorgvuldige evaluatie van het onderpand en de marktomstandigheden worden de risico's geminimaliseerd. Hierdoor kunnen we concluderen dat deze zogenaamde hypotheekleningen een waardevolle toevoeging zijn in een gediversificeerde investeringsportefeuille.

Investeren zonder beheerzorgen bij Meerdervoort

Voor investeerders die willen profiteren van de stabiliteit van de vastgoedmarkt zonder bijbehorende beheerzorgen en huurregulering, biedt Meerdervoort de ideale oplossing. Bij Meerdervoort investeert u in vastgoed via hypotheekleningen, dit betekent dat u kunt genieten van stabiele en vooraf afgesproken rendementen zonder de dagelijkste zorgen van vastgoedbeheer.

Beleggen zonder marktfluctuaties

Bij Meerdervoort kunt u investeren en uw geld laten renderen zonder het risico van marktfluctuaties, zoals bij vastgoed in eigen beheer. In plaats van direct zelf te investeren in vastgoed verstrekt u Meerdervoort een lening die gedekt is met hypothecaire zekerheden. Dit biedt een dubbele bescherming: uw inleg is verzekerd door het onderliggende vastgoed en uw rendement komt uit de vooraf afgesproken rente die Meerdervoort maandelijkse uitkeert. Zo profiteert u van de voordelen van vastgoedinvesteringen zonder het risico van waardedaling bij direct eigendom.

Conclusie

De Wet betaalbare huur brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee die particuliere beleggers in huurwoningen voor uitdagingen stellen. Door uit te ponden en te profiteren van de momenteel hoge prijzen in de woningmarkt bent u niet langer afhankelijk van de Wet betaalbare huur. Echter zult u strategische keuzes moeten maken om uw rendement te waarborgen en uw risico’s te minimaliseren. Diversificeer naar alternatieve vastgoedmarkten of investeer zonder beheerzorgen en marktfluctuaties via Meerdervoort.

Onze medewerkers van Relatiebeheer staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Bel ons op 088-770 44 44 of vul het onderstaande contactformulier in.

Disclaimer

Dit is geen financieel, juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Investeren in vastgoed brengt risico’s met zich mee. Inleg en rente-uitkeringen kunnen in onvoorziene omstandigheden mogelijk niet of niet volledig worden (terug)betaald. Laat u altijd adviseren door uw financieel adviseur.

Bronnen:Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningkrijksrelaties, Rijksoverheid, Vastgoed Insider

Heeft u vragen over het uitponden van uw vastgoed?

Aanhef