De waarde van hypothecaire zekerheid

De waarde van hypothecaire zekerheid

Beleggen in vastgoed is niet zonder risico’s. Ook al investeert u in de juiste typen vastgoed, macro-economische factoren en (lokale) wet- en regelgeving kunnen de waarde van dit vastgoed negatief beïnvloeden, zonder dat u daar controle over heeft. Met de zekerheid van vastgoed als onderpand wordt uw beleggingsrisico echter geminimaliseerd. Omdat we de belangen van onze investeerders voorop stellen, verstrekt Meerdervoort® u bij deelname in onze vastgoedprojecten het recht van eerste of tweede hypotheek.

Investeren in vastgoed met of zonder bankfinanciering

Het verkrijgen van een eerste of tweede recht op hypotheek is niet altijd vanzelfsprekend. Wat veel beleggers zich namelijk niet of onvoldoende realiseren is dat de meeste vastgoedfondsen hun vastgoedportfolio (deels) door tussenkomst van de bank financieren. De bank zal in dat geval te allen tijde het recht op eerste hypotheek op het gefinancierde vastgoed houden. Dat betekent in de praktijk dat banken, mochten ze daar door veranderende marktomstandigheden (al dan niet terecht) aanleiding toe zien, op elk moment tot een executieverkoop van het onderliggende vastgoed kunnen besluiten. Veelal blijft er voor u als particuliere investeerder na aftrek van kosten niet veel meer over.

Bij Meerdervoort® doen we dit anders. Voor de financiering van onze vastgoedprojecten halen we het geld rechtstreeks bij onze investeerders op, zonder tussenkomst van een bank. Dat geeft ons de mogelijkheid om u het eerste of tweede recht van hypotheek te verstrekken op het aangekochte vastgoed binnen een specifiek vastgoedproject. Naast het beperkte beleggingsrisico voor onze investeerders, kunnen we met deze financieringsstructuur zelf beslissen over een eventuele verkoop van het vastgoed. Daarbij zullen de belangen van u als vastgoedbelegger altijd het zwaarst wegen.

Verwachte rendement met hypothecaire zekerheid

Elke vastgoedinvestering heeft een bijbehorend investeringsprofiel. Wordt u verleid met prachtige rendementsverwachtingen die duidelijk boven het marktgemiddelde uitstijgen, dan is de kans groot dat u te maken heeft met een vastgoedproject zonder hypothecaire zekerheid. U doet er dan goed aan om het prospectus nog eens zorgvuldig na te lezen en zeker te weten onder welke voorwaarden u uw vermogen investeert. Het is goed dat u zich daarbij bedenkt dat er overal nieuwe vastgoedfondsen opduiken die willen profiteren van het verdwijnen van rentes op spaartegoeden.

Het investeringsprofiel van een vastgoedinvestering met hypothecaire zekerheid brengt logischerwijs beduidend minder risico met zich mee. Echter, met de zekerheid van vastgoed als onderpand kunt u alsnog een aantrekkelijke, marktconforme rentevergoeding verwachten op uw investering. Door de continuïteit van maandelijkse rente-uitkeringen in combinatie met de hypothecaire zekerheid op alle vastgoedobjecten binnen onze vastgoedentiteiten laten onze garantiefondsen telkens weer een bewezen rendement zien.