De huidige markt vraagt om investeringen in zakelijk vastgoed

Zakelijk vastgoed, dé waardevaste investering van de toekomst

Bij Meerdervoort lopen we vooruit op ontwikkelingen in de markt door nú de juiste keuzes te maken. Waar onze investeringsprojecten de afgelopen jaren voornamelijk op woonvastgoed waren gericht, passen we onze strategie voor de komende periode aan en zal de acquisitie van zakelijk vastgoed onze voornaamste prioriteit hebben. In dit blog nemen we je mee in de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en hoe we deze trends bij Meerdervoort vertalen in onze visie en succesvolle keuzes op de vastgoedmarkt.

Lage rentestand en inflatie als bepalende trends

We hebben op dit moment te maken met historisch lage rentestanden. Rente is voor de ECB het belangrijkste instrument om de economie te stimuleren. Een gevolg van deze lage rentestand is dat het rendement op spaargeld zo laag is dat het niet loont om dit vast te zetten. Daarnaast hebben we, vooral vanwege de stijgende gasprijzen, te maken met een ongekende inflatie. Deze bedroeg in november 5,6%, met een forse geldontwaarding als direct gevolg. Geld blijft daardoor veelal in omloop en vindt z’n weg naar goud, schilderijen en stenen, waardevaste investeringen waar je tenminste nog rendement kan behalen op gespaard vermogen.

Inflatie 2021 NOS

Door de sterk toenemende vraag naar deze assets breken met name de prijzen op de woningmarkt alle records. En het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Investeringen in woonvastgoed lijkt daarmee de holy grail te zijn, maar er zit wat ons betreft een belangrijke keerzijde aan deze ongekende prijsontwikkeling. De lonen blijven namelijk achter op de prijsstijgingen die we momenteel in het woonvastgoed zien. Dat betekent tegelijkertijd dat we de hoogte van de huren niet zo snel kunnen laten meebewegen met de stijging van de huizenprijzen in onze vastgoedportfolio. Het resultaat: onder de huidige marktomstandigheden leveren we in op het rendement wat we uit kunnen keren en wordt het risico groter dat we geld bij moeten leggen.

Zakelijk vastgoed heeft de toekomst

Waar de prijzen van woningen de ongekend hard zijn gestegen, is die prijsontwikkeling bij zakelijk vastgoed juist wat achtergebleven. Dat komt uiteraard mede door de impact van de coronacrisis op het gebruik van dit type vastgoed. Iedereen is thuis gaan werken, waardoor de meeste grote bedrijfspanden en parkeerplaatsen voor langere tijd leeg stonden, met een lagere waardering als resultaat. Nu we weer met z’n allen gefaseerd teruggaan naar kantoor, stijgt de vraag naar kantoorruimte mee, maar is de behoefte ontstaan om hier een andere invulling aan te geven. Voor veel bedrijven moet dit namelijk een plek worden waar collega’s elkaar en hun leidinggevenden kunnen ontmoeten voor overleg. Flexibiliteit en wisselende tijden waarop werknemers naar kantoor komen spelen daarin een steeds belangrijkere rol. Het satellietkantoor is wat ons betreft dan ook een goed voorbeeld van een kantooroplossing die bepalend zal zijn voor de toekomst van het zakelijke vastgoed.

zakelijk vastgoed

Focus op drie soorten zakelijk vastgoed

Vanwege de geldende wetgeving is het niet makkelijk om een vergunning te krijgen voor een nieuw te bouwen kantoorpand. De vraag naar kantoorruimte zal zich de komende jaren dus vooral op bestaande gebouwen richten, waarbij huren de enige optie is en de huurprijzen vanwege de toenemende vraag flink zullen gaan stijgen. Onze aandacht gaat daarom uit naar multi-tenant kantoorgebouwen, waarbij de spreiding van meerdere huurders voor een veel lager risico op leegstand zorgt.

Zorgvastgoed zal ook een vast onderdeel worden van onze zakelijke vastgoedportfolio. Naast dezelfde spreiding van diverse huurders heeft dit type vastgoed ook het onmiskenbare kenmerk van een toenemende vraag. Met name gevoed door de vergrijzing die zich momenteel voltrekt. Winkels op strategische locaties vormen de derde pijler binnen onze zakelijke vastgoedportfolio. Tijdens de afgelopen periode zijn bouwmarkten, woonwinkels en click-and-collect winkelen essentieel gebleken voor de consument. We zien hier voor de komende jaren veel kansen om succesvol in te investeren.

Zakelijk vastgoed koppelt rendement aan zekerheid

Investeren impliceert vanzelfsprekend dat er een bepaald risico verbonden is aan deelname. Echter, doordat de financiering van onze zakelijke vastgoedprojecten rechtstreeks bij particuliere beleggers wordt ondergebracht, zijn we altijd in staat een vast rendement te koppelen aan de zekerheid van uw investering. Bij Meerdervoort® verkrijgt u namelijk altijd een hypotheekrecht op het onderliggende vastgoed, waardoor uw zekerheden door verwachte prijsstijgingen sterker worden naarmate uw onderpand verder stijgt in waarde. Daarnaast zijn er nog volop redenen om te investeren in ons zakelijke vastgoed:

  • U investeert via Meerdervoort® in courant vastgoed, dat interessant is voor kleine én grotere huurders.
  • De spreiding in huurunits van klein tot groot trekt bij eventuele wisselingen snel nieuwe huurders aan die bij ons altijd een passende oplossing vinden.
  • Ons zakelijke vastgoed is vooral gelegen in satellietgebieden met veel groeipotentie.
  • Spreiding van huurders biedt extra zekerheid door beperking van leegstandsrisico.
  • Ons zakelijke vastgoed is alternatief aanwendbaar. We kunnen een object vrijwel altijd omzetten naar een bestemming met woningen. Dit biedt aanvullende kansen voor de toekomst.

Wilt u meer weten over het investeren in zakelijk vastgoed en welke mogelijkheden Meerdervoort biedt om een vast rendemente te behalen op uw vermogen? Lees hier meer over de Besloten Fondsen waar u direct in kan deelnemen.