PRAKTISCHE INZICHTEN VOOR INVESTEERDERS

Is vastgoed een veilige lange termijn investering?

Is vastgoed een veilige lange termijn investering?

Het is algemeen bekend dat vastgoed wordt beschouwd als een inflatiebestendige investering, waarvan de waarde in de loop der jaren stijgt. Maar is dit ook daadwerkelijk zo en maakt dat van vastgoed dan ook een veilige investering op de lange termijn? In dit artikel nemen we de historische waardestijging van vastgoed onder de loep en delen we een aantal relevante cijfers.

Inflatie en vastgoed: een hechte band
De impact van inflatie is een belangrijke overweging in uw investeringskeuzes. Rust roest geldt immers ook voor uw kapitaal: als u niet investeert, gaat uw vermogen achteruit. Daarom is het belangrijk om te investeren op een manier die op zijn minst de inflatie kan bijhouden.

Vastgoed is hiervoor een geschikte mogelijkheid. De historische gegevens tonen aan dat vastgoed een waardevaste eigenschap heeft die het inflatiespook kan weerstaan. Wanneer bijvoorbeeld bouwkosten stijgen als gevolg van inflatie, neemt de waarde van bestaand vastgoed toe, omdat ook de vervangingskosten toenemen. Bovendien hebben vastgoedinvesteerders de flexibiliteit om huurprijzen jaarlijks inflatievolgend aan te passen, waardoor vastgoed een effectieve bescherming biedt.

Inflatie kan zelfs voordelig zijn voor vastgoedinvesteerders. Inflatie leidt tot stijgende prijzen, wat resulteert in een verbeterde loan-to-value¬verhouding. Met andere woorden: het eigen vermogen neemt toe en de schuldenlast daalt.

Waardestijging op lange termijn
De waardestijging van vastgoed wordt daarnaast door meer factoren dan alleen inflatie beïnvloed. Bijvoorbeeld door bevolkingsgroei, economische ontwikkelingen en stijgende huurprijzen. Historische gegevens laten een waardestijging op de lange termijn zien. Als je kijkt naar de periode tussen 1977 en 2012 in Nederland, dan zijn er weliswaar dalingen geweest, maar is de waarde van vastgoed over de gehele periode met gemiddeld 2% gestegen. Het directe rendement – de netto huurinkomsten - in diezelfde periode laat een stijging van gemiddeld 6,6% per jaar zien (bron: Vastgoedmarkt).

Als we nog specifieker kijken, zien we zelfs dat de prijsontwikkeling van koopwoningen over de periode 1974-2013 de inflatie ruimschoots heeft overtroffen. De gemiddelde koopprijs van alle type woningen samen steeg tot begin 2013 met 350%, terwijl de inflatie met 211% toenam (bron: Vastgoedmarkt). Dit resulteerde in aanzienlijke vermogensgroei voor vastgoedeigenaren die op het juiste moment instapten. Soortgelijke trends zijn te zien in andere sectoren, zoals winkels, waar de huurprijzen aanzienlijk zijn gestegen ten opzichte van de inflatie. In de periode 1974-2013 stegen de huurprijzen van A1-winkels in vijf toplocaties in Nederland gemiddeld met 504%, terwijl de inflatie in die jaren met 211% toenam. Ook het segment kantoren heeft in de periode 2004-2012 een gelijke tred gehouden met de inflatie. Echter was er voor 2008 eerder sprake van een daling, zeker aan de onderkant van het aanbod (bron: Vastgoedmarkt).

De rol van de investeerder
Vastgoedinvesteerders hebben ook de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de waardeontwikkeling van onroerend goed. Bijvoorbeeld door middel van renovaties, verduurzamingen, investeringen in huurdertevredenheid, het verminderen van leegstand en door optimalisatie van huurinkomsten. Al deze initiatieven dragen bij aan de waarde van vastgoed en daarmee een potentiële waardestijging op de lange termijn.

Kortom, vastgoed is een waardevaste investering die zelfs in waarde kan stijgen in perioden van economische onzekerheid of marktturbulentie. Vooral voor investeerders die op zoek zijn naar stabiliteit en veiligheid op de lange termijn is vastgoed een beleggingscategorie die blootstelling aan mogelijke neergangen in de markt kan beperken. Het is echter wel belangrijk om goed te (laten) onderzoeken welke investeringscategorie bij u past. Goed en onafhankelijk advies is derhalve essentieel.

Wilt u investeren in vastgoed, stabiele maandelijkse inkomsten ontvangen maar wilt u niet actief bezig zijn met tijdrovende en activiteiten die specialisme vergen zoals inning van huren, verminderen van leegstand, het plegen van onderhoud en het voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving? Dan is Meerdervoort iets voor u! “

Wilt u meer informatie?

Aanhef