update

Het is onrechtmatig om belasting te heffen over rendementen die in de praktijk lager zijn dan het forfaitaire rendement.

Is het onrechtmatig om belasting te heffen over rendementen die in de praktijk lager zijn dan het forfaitaire rendement?

Hoge rechters zijn in ten minste 15 verschillende zaken met min of meer dezelfde uitspraak gekomen: het is onrechtmatig om belasting te heffen over rendementen die in de praktijk lager zijn dan het forfaitaire rendement.

De hoge raad besliste vlak voor Kerstmis 2021 dat het heffen van een forfaitair rendement op spaargeld in Box 3 onrechtmatig is. Als het werkelijke rendement op sparen (de gemiddelde spaarrente) lager is dan een forfaitair percentage dan moet worden uitgegaan van het werkelijke rendement. De belastingdienst heeft direct daarna per 1-1-2022 een nieuwe rekenmethode gelanceerd.

Voor het vorige jaar 2022 zijn inmiddels de definitieve percentages vastgesteld. Over de categorie overige beleggingen betaalt u - boven het heffingsvrije vermogen van iets meer dan €50.000 per fiscaal partner - 31% belasting over een forfaitair rendement van 5,53%. Dat komt neer op 1,71% over uw belegd of geïnvesteerd vermogen. Over geld op uw spaarrekening betaalde u in 2022 een belasting van -0,01% omdat de spaarrente overwegend negatief was in deze en de voorgaande periode.

Voor 2023 zijn inmiddels de voorlopige percentages vastgesteld: Categorie I (sparen): 0,36% en categorie II (beleggingen): 6,17%. Over deze forfaitaire rendementen betaalt u in 2023 een belasting van 32%. Voor belegd vermogen komt dat derhalve neer op een heffing van 1,97%. Over spaargeld is de voorlopig vastgestelde heffing over 2023 dus 0,10%. Aangezien de spaarrente langzaam stijgt, zal de heffing over spaargeld komende jaren ook toenemen.

Bezwaar
Hoge rechters zijn in ten minste 15 verschillende zaken met min of meer dezelfde uitspraak gekomen: het is onrechtmatig om belasting te heffen over rendementen die in de praktijk lager zijn dan het forfaitaire rendement. Ons advies – en dat van de grote accountantskantoren – is daarom om sowieso bezwaar aan te tekenen tegen de (voorlopige) box 3 heffing als u kunt aantonen dat uw nettorendementen in box 3 lager waren.

Inflatie
Het ziet ernaar uit dat de inflatie komende jaren nog relatief hoog zal blijven. Als u deze geldontwaarding voor wilt blijven is het wellicht verstandig om een deel van uw vermogen te investeren. Let hierbij altijd op uw investeringshorizon en uw investeringsprofiel. Soms is een mix van fluctuerende liquide aandelen en vastrentende illiquide beleggingen (vastgoedobligaties en hypothecaire leningen) een goede keuze. Bij vastgoedleningen met een 1e hypotheekrecht loopt u in principe het minste risico terwijl het een stabiel periodiek inkomen voor u genereert.

Wil u na het doornemen van deze informatie meer weten over beleggen in hypothecaire leningen?
Neem gerust contact met ons op: [relatiebeheer@meerdervoort.com]

Wijnand Groenen

Na zijn studie wiskunde en informatica is hij begonnen bij een grote verzekeringsmaatschappij. Met alle opgedane financiële kennis begon hij daarna zijn eigen makelaardij gespecialiseerd in beleggingsvastgoed. Tijdens al deze ervaringsjaren ontwikkelde Wijnand een geheel eigen visie op investeren en beleggen. Zijn makelaardij werd succesvol verkocht waarna hij begon bij Meerdervoort. Hier helpt hij onze cliënten (investeerders) dagelijks bij het creëren van een doorlopend passief inkomen met duurzaam vastgoed als onderpand. Wijnand Groenen is commercieel directeur bij Meerdervoort.