Beleggen in verschillende typen vastgoed

Beleggen in verschillende typen vastgoed

Wanneer u deelneemt in een van onze Garantiefondsen, Besloten Fondsen of één-op-één financieringen, dan weet u zeker dat u investeert in typen vastgoed met uitstekende verhuurmogelijkheden en een goede eindwaarde. Meerdervoort® focust zich met grootstedelijke huurwoningen, (multi-tenant) kantoorvastgoed en zorgvastgoed op een drietal vastgoedsectoren. Elk type vastgoed heeft kenmerken die passen bij onze visie en de manier waarop we naar de vastgoedmarkt kijken.

Huurwoningen in grootstedelijk gebied

Het opbouwen van een vastgoedportefeuille waarin huurwoningen een centrale rol spelen, is om meerdere redenen interessant. Terwijl de bevolking groeit, is het voor ontwikkelaars steeds lastiger om snel voldoende woningen te bouwen, met schaarste tot gevolg. De vraag naar en de waarde van woningvastgoed in met name de grote steden zal daarmee de komende jaren alleen maar verder toenemen. Daarnaast zal het voor veel mensen lastig zijn om vanwege de hogere huizenprijzen én strengere regels een hypotheek te krijgen. De vraag van onder meer expats en young professionals naar studio’s, appartementen en grotere, luxe kamers zal daardoor alleen nog maar meer stijgen.

Meerdervoort® heeft in de afgelopen jaren veel strategisch waardevolle posities ingenomen op de markt voor huurwoningen. Door te investeren in onze Garantiefondsen profiteert u daarom volop van onze succesvolle vastgoedprojecten. Ook wanneer de voorgenomen wetgeving van de overheid doorgaat om in bepaalde steden het investeren in woningvastgoed aan banden te leggen, blijft het interessant om in ons vastgoed te investeren, aangezien reeds aangekochte woningen niet onder de nieuwe regulering vallen.

Beleggen in multi-tenant werkomgevingen

De voordelen van thuiswerken zijn de afgelopen jaren nóg beter zichtbaar geworden en de behoefte onder werknemers om werktijden flexibeler in te delen groeit. De rol van kantoor lijkt daarmee structureel te zijn veranderd. De herinrichting van de kantooromgeving naar een locatie waar het sociale contact/overleg belangrijker is dan de fysieke werkplek, stimuleert de vraag naar kwalitatieve kantoorruimte. Met de versterkte focus op duurzaamheid en mobiliteit is de verwachting dat ook het aantal satellietkantoren de komende periode sterk zal toenemen.

Meerdervoort® heeft de afgelopen jaren al volop ingespeeld op deze ontwikkelingen door haar vastgoedportefeuille uit te breiden met kantoorpanden die al gebruikt worden als multi-tenant omgeving of geschikt zijn voor een flexibele herinrichting van de werkomgeving. Vanwege tijdelijke leegstand of het afstoten door institutionele beleggers kunnen we bedrijfsverzamelgebouwen tegen een scherpe prijs aankopen en dit type vastgoed een toekomstgerichte invulling geven. Het grote voordeel voor u als belegger is dat voor duurzame, kwalitatieve kantoorruimte meestal meerjarige huurcontracten worden afgesloten. Dat biedt de zekerheid van een vaste rente-uitkering die we u op basis van de maandelijkse huurinkomsten kunnen uitbetalen.

Zorgvastgoed heeft de toekomst

De bevolking vergrijst in een snel tempo. Daarnaast heeft de huidige generatie ouderen over het algemeen wat meer te besteden, waardoor vraag naar kwalitatieve, particuliere zorg alleen nog maar verder zal toenemen. Met de verwachte groei aan benodigde woonruimte in combinatie met de huidige krapte aan geschikte zorgwoningen zal zorgvastgoed voor de lange termijn een stabiele belegging vormen. Investeren in zorgvastgoed is ook interessant omdat de zorgbehoefte niet gevoelig is voor economische trends, maar met name gestuurd wordt door demografische ontwikkelingen.

Grote zorginstellingen stoten steeds meer vastgoed af. Door onze goede contacten met makelaars in de zorg kunnen we dit vrijgekomen vastgoed tegen scherpe tarieven aankopen. De verhuur van dit vastgoed aan solide zorghuurders in combinatie met de verwachte waardestijging van deze vastgoedobjecten, zorgt voor een aantrekkelijk rendementsprofiel. Gezien de ontwikkelingen in de markt is de kans groot dat u ook profiteert van een hogere waarde van het vastgoed aan het einde van de looptijd.

Wilt u meer weten over de verschillende typen vastgoed waarin u kunt investeren bij Meerdervoort®? Bekijk hier onze vastgoedproposities!