Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Nieuw bestuurslid St. Obligatiehouders MGF

Han van Veen, nieuwe bestuurder Stichting Obligatiehouders MGF

Met ingang van 1-7-2016 zal de heer H. (Han) van Veen toetreden tot het bestuur van de Stichting Obligatiehouders van het Meerdervoort Garantiefonds (MGF). Door het zittende bestuur is besloten dat er maximaal 3 bestuursleden in de Stichting kunnen zitten. Dit om te voorkomen dat beslissingen met teveel mensen moeten worden genomen. De heer V. (Vasily) Chuprina heeft besloten om zich daartoe vrijwillig terug te trekken uit het bestuur. De overige twee bestuurders zijn thans: de heer R. Van Suijlekom en de heer J. Bolt.

Het bestuur van de St. Obligatiehouders heeft altijd de actuele inzage in alle woningen, huurderdossiers, huurinkomsten, hypotheekakten, huurbetalingen, renteuitkeringen en meer.

U kunt zich nog steeds kandidaat stellen voor een bestuursfunctie binnen de ‘raad van toezicht’ van het fonds, echter zal een zittend bestuurslid zijn functie dan neer moeten leggen. De drie huidige bestuurders hebben alle drie de nodige ervaring en wij hebben er als Fondsbeheerder een goed vertrouwen in dat zij uw belangen als Obligatiehouder goed zullen vertegenwoordigen mocht dit onverhoopt ooit nodig zijn.

Binnenkort zult u onder het kopje “contact” tevens de email en telefoongegevens van het bestuur van de Stichting Obligatiehouders kunnen vinden. U kunt hen contacten voor mochten er ooit incidenten zijn, maar ook om informatie in te winnen over de Fondsbeheerder of om hun ervaringen als Obligatiehouder van het Garantiefonds met u te delen.

Het bestuur van de St. Obligatiehouders heeft altijd de actuele inzage in alle woningen, huurderdossiers, huurinkomsten, hypotheekakten, huurbetalingen, rente uitkeringen en meer. Zij gaan uiterst vertrouwelijk met deze informatie om. Verder controleren zij jaarlijks de financiële resultaten van het fonds.

© 2019 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement