Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Nieuw bestuurslid Raad van Toezicht

Rob van Suijlekom

Delft, 25-5-2016

Per 1 juni 2016 zal de heer R. van Suijlekom toetreden tot het bestuur van de Stichting Obligatiehouders MGF. De Stichting heeft als functie om de gezamenlijke belangen van de investeerders in Meerdervoort Garantiefonds te behartigen. Van Suijlekom werd vandaag door het bestuur geïnaugureerd.

Van Suijlekom is net als de andere twee bestuursleden, de heer J. Bolt en de heer dr. V. Chuprina obligatiehouder in het fonds. Het bestuur is hiermee volledig onafhankelijk van de fondsbeheerder en zal hierdoor enkel de belangen van de obligatiehouders behartigen. De bestuurders in deze “Raad van Toezicht” zijn allen gezamenlijk bevoegd. Dit houdt in dat beslissingen enkel kunnen worden genomen wanneer iedereen zijn handtekening zet. In de juridische stukken (akte van oprichting van de stichting) staat vastgelegd dat sommige besluiten met meerderheid van stemmen moeten worden genomen. De andere bestuursleden moeten zich dan hierbij neerleggen. Het is in deze constructie nimmer mogelijk dat één enkel bestuurslid zelfstandig beslissingen neemt zonder dat de andere bestuurders hier goedkeuring voor geven.

Er hebben zich nog twee kandidaten gemeld voor toetreding tot het bestuur. Hierover kunnen wij hopelijk binnenkort meer vertellen.

Tussenstand • 13 woningen

Er zijn op dit moment 13 woningen aangekocht. Daar zullen naar verwachting nog 2 of 3 woningen bij komen en dan is het eerste Garantiefonds afgerond! Zoals eerder aangekondigd verwachten wij na de zomer met een 2e Garantiefonds te kunnen starten. Hierover binnenkort meer. U kunt echter nu nog meedoen. Op het moment van schrijven zijn er nog obligaties beschikbaar.

Tussenstand • 13 woningen

Na de sluiting van het huidige fonds – verwachte datum 1 juli 2016 – volgt er in de zomer een bestuursvergadering. Het voltallige bestuur komt dan bijeenkomen om de balans op te maken. Gecontroleerd wordt dan dat het aantal uitgegeven obligaties niet is overschreven, dat het hypotheekrecht op alle panden op de juiste manier is gevestigd en dat alle rentebetalingen die eind maart jl. reeds zijn gedaan en eind juni 2016 nog worden gedaan overeenkomen met de getekende obligatieovereenkomsten. De fondsbegroting zal worden getoetst door middel van een tussentijdse balans. Voorts zal op deze dag het voltallige bestuur definitief gezamenlijk worden geïnaugureerd.

Wij wensen Rob van Suijlekom veel succes met zijn bestuursfunctie!

W.F. Groenen / F. Angius

Meerdervoort Garantiefonds

© 2019 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement