Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Hypothecaire zekerheid

Waarom en waarin onderscheiden de Garantiefondsen zich?

Binnen het Meerdervoort Garantiefonds is geen tussenkomst van een bank nodig. Obligatiehouders krijgen het eerste hypothecaire recht op al het vastgoed in de fondsen. Bij bijna alle andere vastgoed CV’s en -fondsen wordt het grootste gedeelte van het fonds gefinancierd door banken. De bank krijgt in ruil voor de financiering al het vastgoed als ‘onderpand’.

”Binnen het Meerdervoort Garantiefonds is géén tussenkomst van een bank nodig”

Doordat er bij de Garantiefondsen geen bank in het spel is, krijgt u de zekerheden die een bank normaal heeft. Naast de zekerheid van vastgoed als 100% onderpand, beschikt het fonds over een door de initiatiefnemers ingebracht startkapitaal van € 100.000,-(MGF III). Vanwege de hoge mate van zekerheid door met name het 1e hypothecaire zekerheidsrecht, hebben onze fondsen met 1e hypotheekrecht de passende naam “Garantiefonds” gekregen.

Wat biedt het Meerdervoort Garantiefonds?

Investeren kan al vanaf € 15.000,- (MGF III). Hiermee maakt het Garantiefonds het voor bijna iedereen mogelijk om te investeren in vastgoed en om hiermee een mooi rendement te behalen. Uw investering staat garant voor een vast rendement tot 5,2% (MGF III) op jaarbasis op uw uitgeleend vermogen, gedurende een looptijd van 5 of 7 jaar. Rente-uitkeringen vinden plaats aan het einde van elke maand. Er zijn géén instapkosten en geen exitkosten. U weet precies wat u krijgt. Gewoon hélder.

© 2019 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement