Betaalbare huurwoningen voor starters
Geen leegstand door bewezen trackrecord
Gezonde bedrijfsvoering met lage fondskosten
Directie met ruim 12 jaar ervaring

Hoe werkt het

De opzet

Om het mogelijk te maken dat de gezamenlijke obligatiehouders een 1e hypotheekrecht kunnen verkrijgen op al het vastgoed dat het fonds aan gaat kopen, is het nodig om de vertegenwoordiging van de obligatiehouders te verenigen in een Stichting. Deze stichting wordt vertegenwoordigd door 3 ervaren bestuurders. Zij investeren zelf in de fondsen en zijn geheel onafhankelijk.

In onderstaand diagram ziet u de structuur van de Meerdervoort Garantiefondsen. U kunt het plaatje vergroten door er op te klikken.

Stichting Obligatiehouders MGF

De Stichting Obligtiehouders heeft als doel om toezicht te houden op het vestigen van het 1e hypotheekrecht op alle woningen ten gunste van de Stichting, alsmede op de periodieke renteuitkeringen. Wanneer het nodig is kan de stichting obligatiehouders een vergadering bijeen roepen ten einde de belangen van de gezamenlijke obligatiehouders te behartigen.

Projectnotaris

De projectnotaris heeft de opdracht om de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgelegde afspraken, waaronder het telkens vestigen van het 1e recht van hypotheek. Dit 1e recht van hypotheek zal bij elke aankoop door het fonds worden gevestigd ten gunste van de Stichting Obligatiehouders. De projectnotaris voor Garantiefonds II is BarentsKrans Notarissen te Den Haag.

Juridisch en economisch eigendom

Het juridisch en economisch eigendom van de aan te kopen woningen ligt in MGF II BV. U verstrekt een obligatielening aan genoemde BV’s. De Stichting Obligatiehouders MGF houdt voortdurend toezicht op de geldstromen.

Meerdervoort Garantiefonds II

In afwijking van de structuur van Meerdervoort Garantiefonds I worden Garantiefonds II  (MGF II) niet ondergebracht in een C.V. constructie maar in een B.V. constructie. Inzake de structuur hebben wij ons goed laten adviseren door BDO Accountants & BarentsKrans Advocaten.

Management

Het management over MGF II wordt gevoerd door Meerdervoort Group.

Geen participanten, geen vennoten

In Meerdervoort II zitten geen commanditaire vennoten noch participanten. MGF II krijgt bij aanvang een eigen vermogen toebedeeld uit de bovengelegen holding (Meerdervoort Group BV) van €75.000,-.

 

© 2018 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer