Betaalbare huurwoningen voor starters
Geen leegstand door bewezen trackrecord
Gezonde bedrijfsvoering met lage fondskosten
Directie met ruim 12 jaar ervaring

Fondsbegroting

Garantiefonds II zal er qua financiële begroting in grote lijnen hetzelfde uit zien als de begroting van garantiefonds I. Wij kunnen de fondsbegroting van Garantiefonds II pas publiceren als de fondsen gesloten zijn.

Ter indicatie kunt u hieronder de publicatie van de begroting van het inmiddels gesloten garantiefonds I inzien.

NB. In afwijking van Garantiefonds I is Garantiefonds II een B.V. en geen C.V. Hier is in samenspraak met BDO accountants voor gekozen voor een verdere verbetering van de fondsstructuur.

 

Fondsbegroting

Meerjarenplanning

Fondsbegroting & Meerjarenplanning

U kunt de volledige fondsdocumentatie bekijken als u het informatieformulier op deze website (hier rechts of onder op de pagina) heeft ingevuld. U ontvangt dan een link naar alle documentatie.

Het fonds heeft de eerste rente uitkeringen aan haar Obligatiehouders al gedaan; alle tot dusver aangekochte woningen zijn verhuurd. Begin 2017 worden de definitieve resultaten op deze website gepubliceerd. Tot dusver wijkt de begroting weinig af van de behaalde resultaten tot dusver. We liggen goed op schema en alles verloopt volgens planning.

Tussentijds uitstappen

Wij krijgen vaker de vraag hoe het fonds in staat is om obligatiehouders tussentijds uit te keren. Onder het menu FAQ leest u alle antwoorden op de veelgestelde vragen.

© 2018 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer