Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Dekkingsgraad

De definitie van de term ‘dekkingsgraad’ is de totale marktwaarde van een portefeuille (vastgoed)beleggingen gedeeld door de contante waarde van de uitstaande (hypothecaire) geldleningen. In ons geval de waarde van alle woningen in het fonds gedeeld door de totale waarde van de obligaties.

In de wereld van vastgoedfinancieringen en hypotheken wordt tegenwoordig vaker de term: loan-to-value (LTV) gebruikt. De LTV is de verhouding geleend geld (hypothecaire lening) ten opzichte van de waarde van het onderpand (de woningen). In Nederland is momenteel een discussie gaande over de financiering van de eigen woning. Het was altijd mogelijk om méér te lenen bij bankhypotheken dan wat de woning zelf waard was. Dit noemen we in de volksmond ‘tophypotheken’. De overheid wil van deze zogenoemde top-financieringen af.

De maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de eigen woning (LTV-ratio) bedraagt volgens de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet daarom:

105 procent vanaf 1 januari 2013
104 procent vanaf 1 januari 2014
103 procent vanaf 1 januari 2015
102 procent vanaf 1 januari 2016
101 procent vanaf 1 januari 2017
100 procent vanaf 1 januari 2018

Voorgesteld wordt dit geleidelijk te verlagen tot 80%. Het is wenselijk dat woningen die dienen als onderpand voor een (hypothecaire) lening een hogere waarde hebben dan de lening zelf. Wanneer banken beleggingsvastgoed financieren wordt er gerekend met zeer behoudende LTV-ratio’s van 60% tot 80%.

Het streven van de Meerdervoort Garantiefondsen

Het Meerdervoort Garantiefonds begint met een LTV van iets meer dan 100% en streeft gedurende de looptijd naar een LTV van ca. 90%. Dit houdt in, dat 90% van de marktwaarde van het vastgoed is gefinancierd door de gezamenlijke Obligatiehouders en dat na verkoop of herfinanciering aan het eind van de looptijd nog voldoende vermogen resteert. Dat biedt zekerheid! Door kostenefficiënte verbouwingen en renovaties probeert Meerdervoort de marktwaarde bij aanvang al te verhogen zodat de dekkingsgraad bij de start al onder de 100% ligt. Aangezien de vastgoedmarkt in de lift zit, zal de dekkingsgraad naar verwachting sneller naar een veilige 90% gaan.

© 2019 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement