Vastgoedfonds MQR

1e hypothecaire zekerheid
Individuele hypotheekakte op uw naam

RENDEMENT 4,5% 5 JAAR

Dekkingsgraad

De definitie van de term ‘dekkingsgraad’ is de totale marktwaarde van een portefeuille (vastgoed)beleggingen gedeeld door de contante waarde van de uitstaande (hypothecaire) geldleningen. In ons geval de waarde van alle woningen in het fonds gedeeld door de totale waarde van de obligaties.

In de wereld van vastgoedfinancieringen en hypotheken wordt de term: loan-to-value (LTV) gebruikt. De LTV is de verhouding geleend geld (hypothecaire lening) ten opzichte van de waarde van het onderpand (de woningen).

De maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de eigen woning (LTV-ratio) bedraagt volgens de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet en na een besluit van kabinet Rutte 3 voor de komende jaren nu 100,0% (100% LTV). Dat was in 2013 nog 105% van de marktwaarde (105% LTV)

Het streven van de Meerdervoort Garantiefondsen

Het Meerdervoort Garantiefonds begint bij aanvang met een LTV van circa 100% en streeft gedurende de looptijd naar een LTV van ca. 80% in 5 tot 7 jaar. Dit houdt in, dat tegen het einde van de looptijd 80% van de marktwaarde van het vastgoed is gefinancierd door de gezamenlijke Obligatiehouders en dat na verkoop of herfinanciering aan het eind van de looptijd nog voldoende vermogen resteert. Dat biedt zekerheid. Door kostenefficiënte verbouwingen en renovaties streeft Meerdervoort ernaar de marktwaarde bij aanvang al te verhogen zodat de dekkingsgraad voor sommige woningen bij de start al onder de 100% ligt. Aangezien de vastgoedmarkt nog steeds goed is, zal de dekkingsgraad naar verwachting al snel naar een veilige 90% gaan.

© 2020 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement | Cookies