Bestuur Meerdervoort maakt keuze voor AFM Prospectus

Door de grote belangstelling die is ontstaan voor Meerdervoort Garantiefonds II & III heeft Meerdervoort Group opnieuw gekeken naar de ambitieuze doelstellingen. Gezien de te verwachten snelle groei van de Meerdervoort Garantiefondsen is besloten om eerst uitgebreide prospectussen goed te laten keuren door de AFM. Meerdervoort Group is ervan overtuigd met de Meerdervoort Garantiefondsen een innovatief, veilig en relatief zeker investeringsproduct te hebben ontwikkeld. Het laten goedkeuren van de prospectussen ligt in de lijn van de visie van Meerdervoort om zo transparant mogelijk te willen zijn. Gezien de huidige interesse voor nieuwe fondsen, verwachten wij straks een snelle groei. Door middel van een AFM goedgekeurde prospectus willen wij naar onze obligatiehouders aan de hoogste informatieplicht voldoen.

© 2021 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement | Cookies