AFM

Meerdervoort Garantiefonds, de AFM en het Informatiedocument
De Meerdervoort Garantiefondsen™ maken gebruik van de vrijstellingsregeling voor kleine fondsen. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de AFM.

Verschillen Vergunningplicht en Prospectusplicht
Als aanbieder van fondsen moet men in beginsel voldoen aan de vergunningplicht en de prospectusplicht. Een vergunning is bijvoorbeeld benodigd als er sprake is van een fondsbeheerder die het beheer doet van een alternatieve beleggingsinstelling. De Meerdervoort Garantiefondsen zijn vastgoedondernemingen. De onderneming heeft niet als doel om het beheer van een (separaat) vastgoedfonds te doen maar om zelf winst te maken als vastgoedonderneming. Aangezien de uitgevende instelling gelijk is aan de initiatiefnemer is er geen vergunning (voor fondsbeheer) nodig. Wij voldoen uiteraard aan de overige wettelijke verplichtingen. Meer informatie over de vergunningplicht leest u hier.

Een prospectus is verplicht indien er sprake is van het aanbieden van effecten (bijvoorbeeld Obligaties) onder de € 100.000,- per deelnemer of als de onderneming (of het fonds) per categorie effecten (aandelen, obligaties, participaties, …) investeert in beleggingen (bijvoorbeeld Vastgoed) met een totale tegenwaarde van € 5 MIO of meer. Ook geldt er een vrijstelling van prospectusplicht als elke obligatiehouder ten minste een bedrag van € 100.000,- inlegt. De regelgeving is erg complex en het gaat te ver om alle details te benoemen.

Waarom maakt Meerdervoort gebruik van de vrijstelling?
De marge van kleinere vastgoedfondsen is beperkt, terwijl de kosten voor een Prospectustraject inclusief de legeskosten van de AFM relatief hoog zijn. Het traject voor het aanvragen van een prospectus duurt in de praktijk (afhankelijk van ervaring en kwaliteit adviseurs) ook erg lang. Grotere partijen die uitgerust zijn met een eigen juridische afdeling kunnen het sneller regelen. Vaak betreft dit fondsen met een grootte vanaf € 20 miljoen of meer. De kosten voor een volledig AFM traject bedragen circa € 100.000,- tot 150.000,- euro. Het loont voor veel vastgoedondernemingen veelal niet de moeite om deze kosten te maken.

Informatiedocument (AFM)
Los van het feit dat de Garantiefondsen gebruik maken van de vrijstelling, zorgen wij er altijd voor (of dat nu verplicht is of niet) dat ons dossier vooraf wordt ingeleverd bij de AFM. Een belangrijk onderdeel van het verplichte dossier is het opstellen van een soort miniprospectus. Dit zogenaamde informatiedocument geeft de belangrijkste risico’s van een belegging in het Garantiefonds weer. U kunt het informatiedocument van ons laatste fonds hieronder bekijken:

AFM-informatiedocument Meerdervoort Garantiefonds IV

© 2020 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement | Cookies * De looptijd van MGF IV bedraagt ca. 5 jaar en is afhankelijk van uw instapmoment. Als u instapt per 1 augustus 2020 is de looptijd 5 jaar en 8 maanden. Voor elke maand dat u later instapt wordt de looptijd van uw obligatielening één maand korter.