Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

AFM

Meerdervoort Garantiefonds, de AFM en het Informatiedocument
Meerdervoort Garantiefonds (I, II en III) maken gebruik van de vrijstellingsregeling voor kleine fondsen. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de AFM.

Verschillen Vergunningplicht en Prospectusplicht
Als aanbieder van fondsen moet men in beginsel voldoen aan de vergunningplicht en de prospectusplicht. Een vergunning is bijvoorbeeld benodigd als er sprake is van een fondsbeheerder die het beheer doet van een alternatieve beleggingsinstelling. Meerdervoort Garantiefonds III is (net als Meerdervoort Garantiefonds II) een B.V. De B.V. heeft niet als doel om het beheer van een (separaat) vastgoedfonds te doen maar om zelf winst te maken als vastgoedonderneming. MGF III B.V. heeft daarom geen vergunning nodig. Wél voldoen wij uiteraard aan de overige wettelijke verplichtingen. Meer informatie over de vergunningplicht leest u hier.

Een prospectus is verplicht indien er sprake is van het aanbieden van effecten (bijvoorbeeld Obligaties) onder de € 100.000,- per deelnemer of als de onderneming (of het fonds) per categorie effecten (aandelen, obligaties, participaties, …) investeert in beleggingen (bijvoorbeeld Vastgoed) met een totale tegenwaarde van € 5 MIO of meer. De regelgeving is erg complex en het gaat te ver om alle details te benoemen.

Waarom maakt Meerdervoort gebruik van de vrijstelling?
De marge van kleine vastgoedfondsen (onder de € 5 miljoen) is beperkt, terwijl de kosten voor een Prospectustraject relatief hoog zijn. Het traject voor het aanvragen van een prospectus duurt in de praktijk (afhankelijk van ervaring en kwaliteit adviseurs) tussen de 5 maanden en 8 maanden. Professionele partijen die uitgerust zijn met een juridische afdeling kunnen het in twee tot drie maanden regelen. Vaak betreft dit fondsen met een grootte vanaf € 10 miljoen of meer. De kosten bedragen circa € 50.000,- tot 100.000,- euro. Het loont voor een kleine vastgoedonderneming veelal niet de moeite om deze kosten te maken.

Meerdervoort Garantiefonds IV
Omdat Meerdervoort wél de wens heeft om uiteindelijk te werken met een volledig AFM Prospectus zal het volgende fonds gaan werken met een goedgekeurd Prospectus. Achter de schermen wordt hier momenteel hard aan gewerkt. Mocht Meerdervoort Garantiefonds IV van start gaan zal dit pas zijn ná het prospectustraject. We kunnen dus tot die tijd niks zeggen over een mogelijke startdatum.

Informatiedocument (AFM)
Los van het feit dat MGF III gebruik maakt van de vrijstelling, zijn wij hoe dan ook verplicht om een dossier in te leveren bij de AFM. Dit is dan ook voor de aanvang gedaan. Een belangrijk onderdeel van dit verplichte dossier is het opstellen van een soort miniprospectus. Dit zogenaamde informatiedocument geeft de belangrijkste risico’s van een belegging in MGF III weer. U kunt het informatiedocument hieronder bekijken:

Link naar het informatiedocument

© 2019 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement