Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Garantiefonds V

1e hypothecaire zekerheid
Bewezen trackrecord uit eerdere fondsen

RENDEMENT 4,25% 7 JAAR

Meerdervoort Freedom

Vastgoedobligaties met een korte looptijd

Vastgoed is een lange termijn investering. Daarom zijn de looptijden van de Meerdervoort Vastgoedfondsen altijd 5 jaar, 7 jaar of langer. Ook zijn de minimale deelnamebedragen hoog. Beleggers investeren in onze asset-backed Besloten Fondsen vanaf € 100.000,- of soms vanaf € 250.000,-. Om de kleinere investeerder ook te kunnen laten profiteren van onze mooie vastgoedproducten wil Meerdervoort een nieuw product lanceren.

Samenwerking met Bloqhouse; flexibiliteit

Om een product op de markt te zetten waarbij deelnemers met kleinere bedragen mee kunnen doen maar ook tegen kortere looptijden is een goede automatisering nodig. Zonder automatisering van processen als cliënt onboarding, rentebetalingen, uitbetalingen, communicatie etcetera is het moeilijker om voldoende marge te maken. Onze automatiseringspartner Bloqhouse biedt de oplossing.

Pilotproject Meerdervoort Freedom®

Uiteindelijk willen wij de software aanbieden waarmee investeerders tot (maximaal) € 50.000,- kunnen beleggen in preferente vastgoedobligaties waarbij ook korte looptijden mogelijk zijn. De mogelijkheid voor beleggers om dagelijks obligaties te verkopen of om obligaties bij te kopen is het uiteindelijke doel. Eerst zullen we vanaf 1 september 2020 een kleine pilot gaan draaien binnen de Meerdervoort App (Google Play / Appstore). Na een succesvolle pilot zullen wij gaan bouwen aan het verbeteren van de software met telkens nieuwe functionaliteiten.

*** DE AANBIEDING VOLGT – HOU ONZE WEBSITE IN DE GATEN ***

© 2021 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacy Statement | Cookies